Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Klachten over verzekeringenvergelijk.com

Bent u ontevreden over de dienstverlening van Verzekeringen-vergelijk.com, dan hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hiervoor kunt u een email sturen, waarna een van de medewerkers de klacht in behandeling zal nemen. Er zal binnen een week contact worden opgenomen. Er zal dan verteld worden op welke termijn de klacht zal worden afgehandeld. Wordt ook de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan is het mogelijk om contact op te nemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

 

Klacht over een verzekeraar of bank

Bij een klacht over een verzekeraar of bank wordt aangeraden om het probleem voor te leggen aan de directie van de betreffende instelling. Mocht het bedrijf de klacht niet naar wens afhandelen, dan staat de weg naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening open. Het Kifid is een geschillencommissie, waar banken en verzekeraars zich bij kunnen aansluiten. De Kifid heeft als doelstelling om één loket te presenteren aan consumenten voor bemiddeling in conflicten met financiële instellingen. Het is alleen mogelijk om bij de Kifid aan te kloppen als een ingediende klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld.

 

Kifid

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: www.kifid.nl
E-mail: consumenten@kifid.nl
tel.: 0900-3552248