Inshared rechtsbijstandverzekering

Inshared rechtsbijstandverzekering

De Inshared rechtsbijstandverzekering biedt uitkomst bij verschillende gebeurtenissen, zoals een juridisch conflict of een dreigend geschil. Zo kan er bijvoorbeeld na een ongeluk bijstand op juridisch vlak gewenst zijn of als er een conflict ontstaat na een aankoop. Het is bij iedereen wel bekend dat de kosten van een advocaat hoog kunnen oplopen. Het is dan prettig om te weten dat er een beroep kan worden gedaan op de Inshared rechtsbijstandverzekering als deze is afgesloten. Er wordt een ruime dekking geboden met losse modules.

Keuze uit diverse modules

Bij de rechtsbijstandverzekering van Inshared kan er uit diverse modules een keuze worden gemaakt. Zo is er de losse module Consument, Wonen en Inkomen, de module Familie & Vermogen en de module Rechtshulp Ongeval. Bij de module Consument, Wonen en Inkomen wordt vanuit de verzekering dekking geboden tegen veelvoorkomende conflicten. Daarbij kan er gedacht worden aan geschillen en conflicten op het gebied van consumentenrecht, maar ook ten aanzien van het werkgebied en het wonen. Een geschil over de aankoop van een product, maar ook een boeking van een vakantie of diensten als energie en internet valt onder de dekking van deze rechtsbijstandmodule.

De module Familie & Vermogen heeft onder meer betrekking op juridische conflicten die zich voordoen op het gebied van familierecht. Daarbij kan er gedacht worden aan een mediator voor een echtscheiding. Ook een conflict met de Belastingdienst valt onder de reikwijdte van deze module.

De module Rechtshulp Ongeval biedt juridische bijstand als de verzekerde betrokken is geraakt bij een ongeval in het verkeer. Zo kan er bijvoorbeeld een geschil ontstaan over de schuldvraag. Deze dekking is overigens niet alleen in Nederland van toepassing, maar ook over de grens in het buitenland.

Voor alle genoemde modules geldt dat er geen sprake is van een eigen risico. Op de website van Inshared staat exact vermeld wat wel verzekerd is bij een bepaalde module en wat niet verzekerd is bij de betreffende module. Zo bestaat er vooraf voldoende duidelijkheid over de dekking en kan die module gekozen worden die het beste aansluit bij de individuele situatie.

Het hele gezin is meeverzekerd op de polis. Dat betekent dat niet alleen degene verzekerd is die de rechtsbijstandverzekering bij Inshared heeft afgesloten, maar ook de partner en andere gezinsleden, zoals kinderen vallen onder de dekking en zijn daarmee van passende rechtshulp verzekerd.

Gespecialiseerde rechtshulp

Inshared biedt de beste juridisch hulp en maakt daarom ook gebruik van partners voor gespecialiseerde rechtshulp. Wie een beroep doet op juridische bijstand wordt door DAS of LegalShared bijgestaan. Ook moderne geschillen komen voor juridische hulpverlening in aanmerking. Er zijn allerlei vormen van moderne geschillen, zoals online fraude, phishing en skimming waar de verzekerde het slachtoffer van kan worden. Wie op een van deze gebieden te maken heeft met een juridisch conflict kan daarvoor een beroep doen op Inshared.

Om de kosten op individueel niveau vast te kunnen stellen, wordt aangeraden een premieberekening voor de rechtsbijstandverzekering via de website van Inshared uit te voeren.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman