Inshared rechtsbijstandverzekering

De Inshared rechtsbijstandverzekering biedt uitkomst bij verschillende gebeurtenissen, zoals een juridisch conflict of een dreigend geschil. Zo kan er bijvoorbeeld na een ongeluk bijstand op juridisch vlak gewenst zijn of als er een conflict ontstaat na een aankoop. Het is bij iedereen wel bekend dat de kosten van een advocaat hoog kunnen oplopen. Het is dan prettig om te weten dat er een beroep kan worden gedaan op de Inshared rechtsbijstandverzekering als deze is afgesloten. Er wordt een ruime dekking geboden met losse modules.

Keuze uit diverse modules

Bij de rechtsbijstandverzekering van Inshared kan er uit diverse modules een keuze worden gemaakt. Zo is er de losse module Consument, Wonen en Inkomen, de module Familie & Vermogen en de module Rechtshulp Ongeval. Bij de module Consument, Wonen en Inkomen wordt vanuit de verzekering dekking geboden tegen veelvoorkomende conflicten. Daarbij kan er gedacht worden aan geschillen en conflicten op het gebied van consumentenrecht, maar ook ten aanzien van het werkgebied en het wonen. Een geschil over de aankoop van een product, maar ook een boeking van een vakantie of diensten als energie en internet valt onder de dekking van deze rechtsbijstandmodule.

De module Familie & Vermogen heeft onder meer betrekking op juridische conflicten die zich voordoen op het gebied van familierecht. Daarbij kan er gedacht worden aan een mediator voor een echtscheiding. Ook een conflict met de Belastingdienst valt onder de reikwijdte van deze module.

De module Rechtshulp Ongeval biedt juridische bijstand als de verzekerde betrokken is geraakt bij een ongeval in het verkeer. Zo kan er bijvoorbeeld een geschil ontstaan over de schuldvraag. Deze dekking is overigens niet alleen in Nederland van toepassing, maar ook over de grens in het buitenland.

Voor alle genoemde modules geldt dat er geen sprake is van een eigen risico. Op de website van Inshared staat exact vermeld wat wel verzekerd is bij een bepaalde module en wat niet verzekerd is bij de betreffende module. Zo bestaat er vooraf voldoende duidelijkheid over de dekking en kan die module gekozen worden die het beste aansluit bij de individuele situatie.

Het hele gezin is meeverzekerd op de polis. Dat betekent dat niet alleen degene verzekerd is die de rechtsbijstandverzekering bij Inshared heeft afgesloten, maar ook de partner en andere gezinsleden, zoals kinderen vallen onder de dekking en zijn daarmee van passende rechtshulp verzekerd.

Gespecialiseerde rechtshulp

Inshared biedt de beste juridisch hulp en maakt daarom ook gebruik van partners voor gespecialiseerde rechtshulp. Wie een beroep doet op juridische bijstand wordt door DAS of LegalShared bijgestaan. Ook moderne geschillen komen voor juridische hulpverlening in aanmerking. Er zijn allerlei vormen van moderne geschillen, zoals online fraude, phishing en skimming waar de verzekerde het slachtoffer van kan worden. Wie op een van deze gebieden te maken heeft met een juridisch conflict kan daarvoor een beroep doen op Inshared.

Om de kosten op individueel niveau vast te kunnen stellen, wordt aangeraden een premieberekening voor de rechtsbijstandverzekering via de website van Inshared uit te voeren.

Beoordeling van onze klanten

Goed

★★★★★
5 5 1
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.

Prima geregeld

★★★★★
5 5 1
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld.

Goede rechtsbijstand

★★★★☆
4 5 1
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.