Univé opstalverzekering

Univé opstalverzekering

Wie gaat verhuizen naar een nieuw huis of voor de eerste keer een eigen woning gaat kopen, wordt eigenaar van een kostbaar bezit. De woning vertegenwoordigt een grote waarde, waar geen risico’s mee moeten worden genomen. Om die reden is het verstandig een Univé opstalverzekering voor het woonhuis af te sluiten. Dat kan bij Univé, waar uit twee mogelijkheden een keuze kan worden gemaakt, namelijk uit Super of Superieur. Een verzekering, die afgestemd is op het woonhuis, is daarbij de beste keuze.

Huis goed verzekeren

Het huis goed verzekeren tegen risico’s als brand, inbraak of diefstal is noodzakelijk om onnodig financieel leed te voorkomen. De opstalverzekering van Univé is daar een oplossing voor. Het huis is dan altijd goed verzekerd tegen voornoemde risico’s, maar daarnaast wordt er ook geprofiteerd van een lage premie en van een uitstekende dekking. De schadeafhandeling is snel en er wordt een garantie gegeven van vijf jaar tegen onderverzekering. Mocht er onverhoopt schade ontstaan, dan kan er altijd op deskundig advies worden gerekend. Loopt er ergens anders al een woonhuisverzekering? Univé zegt deze verzekering dan zonder extra kosten voor u op.

Super of Superieur

De Superverzekering is een standaardverzekering met een prima dekking bij diefstal, storm, inbraak en brand. Ook rookschade of schroeischade valt onder de dekking net als schade door sneeuwdruk of hagel. Bij de Superieurverzekering wordt er een maximale dekking geboden en een riante uitkering. Bijna alle schade aan het woonhuis, waaronder ook glasschade valt onder de dekking. Aangezien er gegarandeerd wordt dat er vijf jaar geen sprake zal zijn van onderverzekering, wordt de schade vrijwel altijd tegen herbouwwaarde of tegen herstelkosten vergoed. De Univé opstalverzekering kunt u meteen online afsluiten.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman