Univé rechtshulpverzekering

Univé rechtshulpverzekering

De Univé rechtshulpverzekering is bestemd voor iedereen die graag verzekerd is van goede rechtsbijstand op één of meerdere rechtsgebieden. Onenigheid kan zich altijd voordoen tijdens alledaagse situaties. Een conflict kan variëren van een lekkende dakkapel tot een ontslagkwestie op het werk. De Univé rechtshulpverzekering voorziet in dergelijke conflictsituaties het recht op onafhankelijke juridische bijstand. Deze bijstand wordt verstrekt door de Stichting Univé Rechtshulp.

Mogelijkheden Univé rechtshulpverzekering

De rechtsbijstandverzekering van Univé biedt dekking bij een groot aantal voorkomende juridische conflicten en geschillen. U hebt de mogelijkheid om voor de Univé rechtshulpverzekering met de laagste maandelijkse premie te kiezen in de vorm van het Budgetpakket. Kiest u liever voor een nog uitgebreidere verzekering, dan is het Optimaalpakket van de Univé rechtshulpverzekering een uitstekende keuze. Met beide pakketten kan de juridische bijstand worden verkregen, die op dat moment nodig is. Het Budgetpakket biedt dekking tegen geschillen en conflicten met bijvoorbeeld een leverancier, na ontslag of als er zich een verkeersongeluk heeft voorgedaan. Het Optimaalpakket is uitgebreid en voorziet in dekking in haast alle typen conflicten, zoals op het gebied van werk, inkomen, verkeer en medische zaken. Dit pakket biedt meerdere modules en een partner en de rest van het gezin zijn automatisch meeverzekerd.

Online rechtsbijstand verzekeren

De polis Unive rechtshulpverzekering met de dekking Optimaalpakket kunt u online alleen volledig afsluiten. Daarmee bent u dan meteen wel optimaal verzekerd van rechtsbijstand op een groot aantal rechtsgebieden. Overigens kunt u eerst de premie van de Univé rechtshulpverzekering online door het invullen van gegevens laten uitrekenen, waarna er nog vijf stappen resten voor het online afsluiten van de polis.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman