Ohra opstalverzekering

OHRA opstalverzekeringen

De Ohra opstalverzekering is een woonhuisverzekering waarbij er dekking wordt geboden voor schade die aan de woning wordt veroorzaakt. De woning wordt in dat opzicht als de opstal beschouwd. Aan woningeigenaren wordt aangeraden de opstal te verzekeren, waarbij er voor deze verzekering overigens een verplichting geldt als er nog een hypotheek op het huis rust. Bij de Ohra opstalverzekering wordt er keuze uit twee dekkingen geboden. Er kan voor de extra uitgebreide dekking of voor de meest complete dekking worden gekozen.

Extra uitgebreide of meest complete dekking

Met de extra uitgebreide Ohra opstalverzekering is de woning uitstekend verzekerd tegen veel voorkomende schadesituaties. Daarbij kan er onder meer gedacht worden aan kortsluiting, storm, blikseminslag, brand of zware regenval. De meest complete dekking is nog uitgebreider en kent extra dekkingen, zoals een vergoeding voor schade die per ongeluk door eigen toedoen is ontstaan. Bijvoorbeeld als er een stoel omvalt, waardoor de muur schade oploopt.

De all risk dekking is als het ware een extra dekking die op de Ohra opstalverzekering kan worden afgesloten. De opstal kan beschouwd worden als alle zaken aan een huis die niet verwijderd kunnen worden zonder schade te veroorzaken. Daartoe behoren onder meer een raamkozijn en een trap.

Garantie voor onderverzekering

Bij het afsluiten van een Ohra opstalverzekering is er sprake van garantie voor onderverzekering. Er wordt een volledige garantie geboden ten daarbij geldt er voor deze garantie geen maximum verzekerd bedrag. De voorwaarden voor de garantie voor onderverzekering zijn op de website van Ohra na te lezen.

Lagere premie bij vrijwillige eigen risico

Bij de Ohra opstalverzekering is er standaard geen sprake van een eigen risico met uitzondering van schade aan de woning die door een storm wordt veroorzaakt. Het eigen risico voor stormschade is vastgesteld op een bedrag van 225 euro. Het is wel mogelijk om voor een vrijwillig eigen risico te kiezen. Dat heeft invloed op de premie van de Ohra opstalverzekering die lager zal uitpakken.

Er wordt standaard een korting van 7,5 procent op de premie van de opstalverzekering gegeven indien er wordt gekozen voor een vrijwillig eigen risico van 250 euro. De korting op de premie bedraagt 15 procent korting als er gekozen wordt voor een vrijwillig eigen risico van 500 euro. Indien er schade ontstaat aan de woning dan zal de verzekerde bij een vrijwillig eigen risico het betreffende bedrag zelf moeten betalen. Bij de keuze voor een vrijwillig eigen risico zal het eigen risico bij stormschade komen te vervallen.

Bij het afsluiten van een Ohra opstalverzekering dient er een herbouwwaarde van de woning vastgesteld te worden. Dat hoeft slechts alleen bij aanvang van de verzekering te gebeuren en niet zoals bij andere verzekeraars wel het geval kan zijn, meerdere keren gedaan te worden. Uiteraard is het wel belangrijk om bij een verbouwing die waardeverhogend werkt een wijziging door te geven.

U kunt de premie voor de Ohra opstalverzekering online berekenen en de polis daarna gelijk afsluiten.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman