OHRA rechtsbijstandverzekering

Met OHRA rechtsbijstand kan elke verzekerde rekenen op deskundige ondersteuning en professionele juridische hulp. Een conflictsituatie kan op vele gebieden ontstaan. Het is dan prettig om te weten dat er altijd een beroep gedaan kan worden op deskundige rechtshulp met de Ohra rechtsbijstand verzekering. Er wordt op uiteenlopende gebieden dekking geboden, waarbij er uit twee verschillende modules een keuze kan worden gemaakt, maar die uiteraard ook gecombineerd met elkaar kunnen worden afgesloten.

Keuze uit rechtmodules

Er kan bij de Ohra rechtsbijstand een keuze worden gemaakt voor de module Verkeer en voor de module Consument, Wonen en Inkomen. Bij de laatstgenoemde module wordt er onder meer juridische hulp geboden bij conflictsituaties op het gebied van consumentenrecht, arbeidsrecht en huurgeschillen. Bij huurgeschillen kunt u bijvoorbeeld denken aan een conflict met de huurbaas en bij consumentenzaken gaat het vooral om conflicten bij aankoop van goederen. De module Verkeer van de Ohra rechtsbijstand polis biedt juridische bijstand indien er sprake is van het ontstaan van een conflict naar aanleiding van bijvoorbeeld een ongeval of aanrijding.

Vergoeding met Ohra rechtsbijstand

Met de polis Ohra rechtsbijstand vindt er een vergoeding van de kosten van rechtshulp plaats tot een bedrag per gebeurtenis van maximaal 12.500 euro. De rechtsbijstand wordt overigens verleend door Das Rechtsbijstand. De vergoeding van kosten met Ohra rechtsbijstand heeft onder meer betrekking op de inschakeling van een rechtsbijstandjurist, het inschakelen van een deurwaarder en op de proceskosten indien er een rechtszaak komt. Er vindt geen vergoeding van kosten plaats op het gebied van verbintenissenrecht indien het betreffende bedrijf geen inschrijving heeft bij de Kamer van Koophandel. Ook voorziet de Ohra rechtsbijstand polis niet in de vergoeding van kosten ten aanzien van echtscheidingsprocedures.

Beoordeling van onze klanten

Goede rechtsbijstand

★★★★☆
4 5 1
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.

Prima geregeld

★★★★★
5 5 1
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld.

Goed

★★★★★
5 5 1
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.