OHRA rechtsbijstandverzekering

OHRA rechtsbijstandverzekering

Met OHRA rechtsbijstand kan elke verzekerde rekenen op deskundige ondersteuning en professionele juridische hulp. Een conflictsituatie kan op vele gebieden ontstaan. Het is dan prettig om te weten dat er altijd een beroep gedaan kan worden op deskundige rechtshulp met de Ohra rechtsbijstand verzekering. Er wordt op uiteenlopende gebieden dekking geboden, waarbij er uit twee verschillende modules een keuze kan worden gemaakt, maar die uiteraard ook gecombineerd met elkaar kunnen worden afgesloten.

Keuze uit rechtmodules

Er kan bij de Ohra rechtsbijstand een keuze worden gemaakt voor de module Verkeer en voor de module Consument, Wonen en Inkomen. Bij de laatstgenoemde module wordt er onder meer juridische hulp geboden bij conflictsituaties op het gebied van consumentenrecht, arbeidsrecht en huurgeschillen. Bij huurgeschillen kunt u bijvoorbeeld denken aan een conflict met de huurbaas en bij consumentenzaken gaat het vooral om conflicten bij aankoop van goederen. De module Verkeer van de Ohra rechtsbijstand polis biedt juridische bijstand indien er sprake is van het ontstaan van een conflict naar aanleiding van bijvoorbeeld een ongeval of aanrijding.

Vergoeding met Ohra rechtsbijstand

Met de polis Ohra rechtsbijstand vindt er een vergoeding van de kosten van rechtshulp plaats tot een bedrag per gebeurtenis van maximaal 12.500 euro. De rechtsbijstand wordt overigens verleend door Das Rechtsbijstand. De vergoeding van kosten met Ohra rechtsbijstand heeft onder meer betrekking op de inschakeling van een rechtsbijstandjurist, het inschakelen van een deurwaarder en op de proceskosten indien er een rechtszaak komt. Er vindt geen vergoeding van kosten plaats op het gebied van verbintenissenrecht indien het betreffende bedrijf geen inschrijving heeft bij de Kamer van Koophandel. Ook voorziet de Ohra rechtsbijstand polis niet in de vergoeding van kosten ten aanzien van echtscheidingsprocedures.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman