OHRA overlijdensrisico

Een Ohra overlijdensrisicoverzekering kan financieel uitkomst bieden als er na het overlijden van bijvoorbeeld een partner een groot deel van het inkomen wegvalt. Ook als het verplicht is om bijvoorbeeld bij een hypotheek een dergelijke verzekering af te sluiten, kan deze daarvoor gebruikt worden. Dat kan veel geld schelen en het is dan ook zeker de moeite waard om de vergelijking te maken.

• Gelijkblijvende premie tijdens looptijd
• Niet-rokerpremie met extra voordeel
• Ongevallenverzekering met gratis voorlopige dekking
• Periodieke premiebetaling
• Mogelijkheid van verpanding aan hypotheek
• Verzekering kan altijd beëindigd worden

Financiële zekerheid met Ohra

Door een Ohra overlijdensrisicoverzekering af te sluiten kan er financiële zekerheid geboden worden aan de nabestaanden van de verzekerde. Het kost slechts een klein bedrag per maand om verzekerd te zijn van een gegarandeerd kapitaal na het overlijden van de verzekerde. Hij kan eventueel aan de hypotheek worden gekoppeld, zodat de hypotheekschuld na het overlijden van de verzekerde kan worden voldaan. Deze variant kan beschouwd worden als een levensverzekering, waarbij er na het overlijden een uitkering volgt. De uitkering kan gezien worden als extra inkomen, waarmee het verlies van inkomen als gevolg van het overlijden kan worden opgevangen.

Voordelen

Een praktisch voordeel is dat de premie gedurende de hele looptijd gelijk zal blijven. Niet-rokers kunnen bovendien van een voordelige niet-rokers premie profiteren. Een van de andere voordelen is de gratis voorlopige dekking, die wordt geboden voor het ongevallenrisico met een maximum van dertig dagen. De premiebetaling kan naar wens per jaar, kwartaal of maand plaatsvinden. Bijkomend voordeel is de mogelijkheid van verpanding aan de hypotheek. Ook kan er een keuze worden gemaakt uit drie varianten. Zo is er de gelijkblijvende, waarbij een vast bedrag zal worden uitgekeerd en zijn er twee andere varianten, waarbij er sprake is van een dalend bedrag bij overlijden in het geval het financiële risico voor de nabestaanden zal afnemen.