OHRA overlijdensrisicoverzekering

Gelijkblijvende premie tijdens looptijd

Niet-rokerpremie met extra voordeel

Ongevallenverzekering met gratis voorlopige dekking

Periodieke premiebetaling

Mogelijkheid van verpanding aan hypotheek

Verzekering kan altijd beëindigd worden

OHRA overlijdensrisicoverzekering

Een Ohra overlijdensrisicoverzekering kan financieel uitkomst bieden als er na het overlijden van bijvoorbeeld een partner een groot deel van het inkomen wegvalt. Ook als het verplicht is om bijvoorbeeld bij een hypotheek een dergelijke verzekering af te sluiten, kan deze daarvoor gebruikt worden. Dat kan veel geld schelen en het is dan ook zeker de moeite waard om de vergelijking te maken.

Financiële zekerheid met Ohra

Door een Ohra overlijdensrisicoverzekering af te sluiten kan er financiële zekerheid geboden worden aan de nabestaanden van de verzekerde. Het kost slechts een klein bedrag per maand om verzekerd te zijn van een gegarandeerd kapitaal na het overlijden van de verzekerde. Hij kan eventueel aan de hypotheek worden gekoppeld, zodat de hypotheekschuld na het overlijden van de verzekerde kan worden voldaan. Deze variant kan beschouwd worden als een levensverzekering, waarbij er na het overlijden een uitkering volgt. De uitkering kan gezien worden als extra inkomen, waarmee het verlies van inkomen als gevolg van het overlijden kan worden opgevangen.

Voordelen

Een praktisch voordeel is dat de premie gedurende de hele looptijd gelijk zal blijven. Niet-rokers kunnen bovendien van een voordelige niet-rokers premie profiteren. Een van de andere voordelen is de gratis voorlopige dekking, die wordt geboden voor het ongevallenrisico met een maximum van dertig dagen. De premiebetaling kan naar wens per jaar, kwartaal of maand plaatsvinden. Bijkomend voordeel is de mogelijkheid van verpanding aan de hypotheek. Ook kan er een keuze worden gemaakt uit drie varianten. Zo is er de gelijkblijvende, waarbij een vast bedrag zal worden uitgekeerd en zijn er twee andere varianten, waarbij er sprake is van een dalend bedrag bij overlijden in het geval het financiële risico voor de nabestaanden zal afnemen.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman