Centraal Beheer opstalverzekering

De Centraal Beheer opstalverzekering biedt een volledige dekking tegen schade aan het huis, maar biedt tegelijkertijd ook dekking voor schade die aan de carport, schuur of garage ontstaat. Indien er een kantoor of praktijkruimte in de woning is gevestigd, dan vallen deze ruimtes eveneens onder de dekking van de Centraal Beheer opstalverzekering. Er geldt een standaard verzekerd bedrag tot 350.000 euro en indien de woning meer waard is, dan kan de meerwaarde uiteraard extra worden verzekerd.

Verzekerd tegen schade aan woning

De Centraal Beheer opstalverzekering biedt zoals gezegd dekking voor schade aan de woning. De wijze waarop de schade ontstaat, is onder meer bepalend voor het wel of niet vergoeden van de kosten. Er zijn vrij veel schadegebeurtenissen verzekerd, zoals als er zich een ontploffing voordoet. Of als het huis in brand komt te staan. Ook een inslag door een bliksem kan schade veroorzaken en dat valt eveneens onder de dekking van de Centraal Beheer opstalverzekering.

Inbraak en diefstal vallen standaard onder de dekking van de opstalverzekering en dat geldt ook als het huis beschadigd raakt door een storm. Andere gebeurtenissen die vaak voorkomen en tot kosten kunnen leiden, zijn onder meer een lekkage in een leiding of neerslag. Deze gebeurtenissen vallen onder de opstalverzekering. Indien het gewenst is om vrijwel alle schade te verzekeren, zoals ook de schade die door eigen toedoen per ongeluk wordt veroorzaakt, dan kan er gekozen worden voor het afsluiten van de allrisk woonverzekering van Centraal Beheer.

Reparatie of heropbouw

De kosten van reparatie worden betaald op grond van de Centraal Beheer opstalverzekering. Indien het echter nodig is om het huis op dezelfde locatie weer opnieuw te bouwen, dan worden de kosten daarvan ook vergoed. Indien er zich een andere situatie voordoet, dan wordt het verschil vastgesteld tussen de verkoopwaarde van de woning voor de schadesituatie en na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Onder de verkoopwaarde van het huis wordt verstaan het bedrag dat u ontvangt bij de verkoop van de woning.

Extra kosten

Na een schadegebeurtenis kunnen er zich altijd extra kosten voordoen, zoals het geld dat betaald moet worden om verdere schade te beperken of om de schade op te ruimen. Indien het huis dusdanig is beschadigd dat het nodig is om ergens anders onderdak te vinden, dan worden die kosten eveneens als extra kosten beschouwd. Bij de Centraal Beheer opstalverzekering zijn deze genoemde extra kosten verzekerd. Er kunnen echter ook beperkingen aan gesteld worden, zoals in het geval een woning lange tijd leeg staat of als er sprake is van een verbouwing. Indien de schade met opzet wordt veroorzaakt, zal er geen schade worden vergoed. Dat geldt ook als er kosten komen door het slechte onderhoud van de woning.

Bereken de premie online en sluit de Centraal Beheer opstalverzekering zonder eigen risico af. Enige uitzondering op het eigen risico is dat er bij stormschade een eigen risico van 225 euro wordt gehanteerd.

Beoordelingen van onze klanten

Goede rechtsbijstand

★★★★☆
4 5 1
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.

Prima geregeld

★★★★★
5 5 1
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld.

Goed

★★★★★
5 5 1
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.