Centraal Beheer opstalverzekering

Centraal Beheer opstalverzekering

De Centraal Beheer opstalverzekering biedt een volledige dekking tegen schade aan het huis, maar biedt tegelijkertijd ook dekking voor schade die aan de carport, schuur of garage ontstaat. Indien er een kantoor of praktijkruimte in de woning is gevestigd, dan vallen deze ruimtes eveneens onder de dekking van de Centraal Beheer opstalverzekering. Er geldt een standaard verzekerd bedrag tot 350.000 euro en indien de woning meer waard is, dan kan de meerwaarde uiteraard extra worden verzekerd.

Verzekerd tegen schade aan woning

De Centraal Beheer opstalverzekering biedt zoals gezegd dekking voor schade aan de woning. De wijze waarop de schade ontstaat, is onder meer bepalend voor het wel of niet vergoeden van de kosten. Er zijn vrij veel schadegebeurtenissen verzekerd, zoals als er zich een ontploffing voordoet. Of als het huis in brand komt te staan. Ook een inslag door een bliksem kan schade veroorzaken en dat valt eveneens onder de dekking van de Centraal Beheer opstalverzekering.

Inbraak en diefstal vallen standaard onder de dekking van de opstalverzekering en dat geldt ook als het huis beschadigd raakt door een storm. Andere gebeurtenissen die vaak voorkomen en tot kosten kunnen leiden, zijn onder meer een lekkage in een leiding of neerslag. Deze gebeurtenissen vallen onder de opstalverzekering. Indien het gewenst is om vrijwel alle schade te verzekeren, zoals ook de schade die door eigen toedoen per ongeluk wordt veroorzaakt, dan kan er gekozen worden voor het afsluiten van de allrisk woonverzekering van Centraal Beheer.

Reparatie of heropbouw

De kosten van reparatie worden betaald op grond van de Centraal Beheer opstalverzekering. Indien het echter nodig is om het huis op dezelfde locatie weer opnieuw te bouwen, dan worden de kosten daarvan ook vergoed. Indien er zich een andere situatie voordoet, dan wordt het verschil vastgesteld tussen de verkoopwaarde van de woning voor de schadesituatie en na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Onder de verkoopwaarde van het huis wordt verstaan het bedrag dat u ontvangt bij de verkoop van de woning.

Extra kosten

Na een schadegebeurtenis kunnen er zich altijd extra kosten voordoen, zoals het geld dat betaald moet worden om verdere schade te beperken of om de schade op te ruimen. Indien het huis dusdanig is beschadigd dat het nodig is om ergens anders onderdak te vinden, dan worden die kosten eveneens als extra kosten beschouwd. Bij de Centraal Beheer opstalverzekering zijn deze genoemde extra kosten verzekerd. Er kunnen echter ook beperkingen aan gesteld worden, zoals in het geval een woning lange tijd leeg staat of als er sprake is van een verbouwing. Indien de schade met opzet wordt veroorzaakt, zal er geen schade worden vergoed. Dat geldt ook als er kosten komen door het slechte onderhoud van de woning.

Bereken de premie online en sluit de Centraal Beheer opstalverzekering zonder eigen risico af. Enige uitzondering op het eigen risico is dat er bij stormschade een eigen risico van 225 euro wordt gehanteerd.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman