Centraal Beheer caravanverzekering

Centraal Beheer caravan­verzekering

De Centraal Beheer caravanverzekering biedt de mogelijkheid om een aanhangwagen, vouwwagen of een caravan tegen schade te verzekeren. De verzekerde kan de keuze maken uit losse modules om de caravan optimaal en op maat te verzekeren. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om altijd onbezorgd en goed verzekerd op reis te gaan en ontspannen van de vakantie te genieten. De caravanverzekering van Centraal Beheer is ook van toepassing als de caravan in de stalling staat of bij het huis van verzekerde is geplaatst.

Verzekerd in heel europa

De Centraal Beheer caravanverzekering biedt dekking in heel Europa en in een aantal andere landen. Zo is de caravan eveneens verzekerd tijdens vakanties in Turkije, Marokko, Tunesië en Israël.

Diefstal en inbraak

De caravan kan verzekerd worden tegen diefstal en inbraak. Zowel diefstal van de caravan zelf als van de inboedel valt onder deze dekking. Indien de sleutels zijn ontvreemd, dan worden er kosten vergoed voor de aanschaf van een nieuw slot met sleutels. Standaard is de inboedel bij deze dekking tot een bedrag van 1.500 euro verzekerd. Optioneel kan voor een hoger bedrag worden gekozen. Bij diefstal wordt voor vervangend vervoer of voor vervangend verblijf gezorgd. Bij een total loss verklaring van de caravan zal tot 3 jaar de nieuwwaarde worden vergoed tot een bedrag van 35.000 euro.

Aanrijding en vandalisme

Een andere module van de Centraal Beheer caravanverzekering die apart kan worden afgesloten betreft aanrijding en vandalisme. Hiermee worden de financiële gevolgen gedekt indien er schade ontstaat als gevolg van een verkeersongeluk of omvallen van een caravan. Ook indien er door vandalisme schade ontstaat, zal er een vergoeding volgen vanuit deze dekking. Bij deze dekking is er sprake van een aanschafwaarderegeling tot drie jaar met een vergoeding van de nieuwwaarde tot een bedrag van 50.000 euro. Duurdere caravans krijgen een vergoeding op basis van de dagwaarde met tien procent extra.

Brand, storm en natuur

De module brand, storm en natuur biedt bij de Centraal Beheer caravanverzekering dekking tegen schade die is ontstaan als gevolg van storm, hagel of brand. Valt een boom om, dan kan er grote schade aan een caravan ontstaan. Naast dat de caravan bij deze dekking is verzekerd, geldt ook dat de inboedel en accessoires meeverzekerd zijn bij deze module.

Eigen risico

Het eigen risico kan optioneel gekozen worden bij het afsluiten van een Centraal Beheer caravanverzekering. Het is dan ook mogelijk om het eigen risico op nul te stellen. Bij de keuze voor een eigen risico zal de verzekerde altijd een klein deel zelf moeten betalen per gebeurtenis. Het eigen risico kan 150 euro of 300 euro bedragen. Door het nemen van een eigen risico kan de verzekeringspremie omlaag.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman