Centraal Beheer Achmea rechtsbijstand

Centraal Beheer rechtsbijstand

Centraal Beheer Achmea rechtsbijstand is een verzekering, waarmee gerekend kan worden op juridische hulp en rechtsbijstand. Aangezien iedereen met het risico van juridische conflicten te maken kan krijgen, is het verstandig om daarvoor een verzekering af te sluiten. Dat kan uitstekend door voor Centraal Beheer Achmea rechtsbijstand te kiezen voor een aantrekkelijke premie. Met als voordeel dat ook het gezin van de verzekerde op juridische hulp van deskundigen kan rekenen.

Rubrieken rechtsbijstand

De verzekering Centraal Beheer Achmea rechtsbijstand is verdeeld in drie categorieën. De categorie Verkeer vormt de basis en deze kan uitgebreid worden met de categorie Consument en Wonen. Voor een uitgebreide verzekering Centraal Beheer Achmea rechtsbijstand kan er verder aanvulling gevonden worden met de categorie Inkomen. In elke rubriek is echter standaard de medische rechtsbijstand in de dekking opgenomen.

Voordelen rechtsbijstand

De Centraal Beheer Achmea rechtsbijstand verzekering kent talloze voordelen. Zo ontbreekt een eigen risico en is er evenmin sprake van een minimaal te claimen bedrag. Uw partner en andere leden van het gezin zijn automatisch meeverzekerd met de Centraal Beheer Achmea rechtsbijstand. Zelfs uitwonende kinderen, die op zichzelf wonen en een studie volgen in Nederland vallen onder de dekking van de verzekering voor rechtsbijstand. De kosten van de interne professionals van de Stichting Achmea Rechtsbijstand zijn tot een niet gelimiteerd bedrag verzekerd. Indien er sprake is van externe rechtshulp op het rechtsgebied van verkeer, dan zijn de kosten daarvan onbeperkt verzekerd in Europa. Natuurlijk kan elke verzekerde met een Centraal Beheer Achmea rechtsbijstand verzekering rekenen op een uitstekende dienstverlening op het gebied van juridische hulp en bijstand.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman