Centraal Beheer Achmea overlijdensrisicoverzekering

Bij overlijden binnen looptijd gegarandeerd kapitaal

Verzekerd kapitaal kan tussentijds gewijzigd worden

Tijdens acceptatieperiode gratis ongevallendekking tot 160.000 euro

Verzekerd van een lage premie

Verzekering kan altijd beëindigd worden

Centraal Beheer overlijdensrisicoverzekering

Het overlijden kan grote gevolgen hebben voor nabestaanden, zoals voor de partner en zeker op financieel gebied tot vervelende situaties leiden. Met de Centraal Beheer Achmea overlijdensrisicoverzekering is het mogelijk om in elk geval de financiële zorgen na het overlijden te beperken. De overlijdensrisicoverzekering van Centraal Beheer Achmea biedt het gezin en de partner van de verzekerde stabiliteit en zekerheid na het overlijden. De overlijdensrisicoverzekering kan tegen een aantrekkelijke premie worden afgesloten en biedt de nabestaanden financieel uitkomst.

Financiële bescherming met overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering van Centraal Beheer Achmea wordt afgesloten voor een specifieke periode, waarbij er na het overlijden van de verzekerde een gegarandeerd bedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. Dat geld kan na het overlijden bijvoorbeeld gebruikt worden in het levensonderhoud te voorzien. Na het overlijden kan het immers voorkomen dat er een inkomen wegvalt, terwijl de kosten ten aanzien van het levensonderhoud gelijk zullen blijven of zelfs toe zullen nemen.

Voordelen overlijdensrisicoverzekering

Een van de voordelen van de Centraal Beheer Achmea overlijdensverzekering is dat de uitkering een gegarandeerd bedrag betreft. De uitkering van het bedrag zal plaatsvinden als de verzekerde binnen de periode van de verzekering komt te overlijden. Het is mogelijk om zelf de hoogte van het verzekerd bedrag te bepalen, waarbij tussentijds van de gelegenheid gebruik kan worden gemaakt om het bedrag naar eigen inzicht te verlagen of te verhogen. Ten aanzien van de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering kan er rekening worden gehouden met de persoonlijke situatie. Elk leven verandert immers, waarbij bijvoorbeeld de kosten van kinderopvang na verloop van tijd worden ingeruild voor het levensonderhoud van studerende kinderen.

Premie overlijdensrisicoverzekering

De premie van de overlijdensrisicoverzekering zal onder meer afhankelijk zijn van de looptijd en het verzekerde bedrag. Naast de mogelijkheid om de looptijd en het bedrag aan te passen, kan er ook gekozen worden voor het betalen van een constante premie of voor de vijfjaarlijkse premieaanpassing.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman