Independer

Independer

Independer dankt het ontstaansrecht aan idealisme met als doel het inzichtelijk maken van de verzekeringswereld. Dat is niet het enige doel, want ook het verbeteren van de verzekeringssector is een van de idealen. Het belangrijkste wat Independer.nl voor de consument te bieden heeft is de mogelijkheid om vergelijkingen te maken. De vergelijkingen kunnen op het gebied van verzekeringen worden gemaakt, maar ook met betrekking tot het aanbod van hypotheken, spaarrekeningen en leningen. Independer is echter weer meer dan een vergelijkingssite alleen, want er wordt door het bedrijf ook met verzekeraars onderhandeld over de voorwaarden en de premies. Alles met als doel om consumenten de beste voorwaarden in combinatie met de laagste premies te kunnen bieden.

 

Historie

In 1999 en in eerdere jaren werden consumenten geconfronteerd met ingewikkelde voorwaarden en dure verzekeringen. De klant werd niet meer centraal gesteld, maar de verzekeraars stelden vooral zichzelf centraal. Independer heeft zich toen ten doel gesteld om dat te veranderen en het om te draaien, zodat de consument weer centraal kwam te staan. Independer is vanaf het moment van oprichting uitgegroeid tot een van de populairste vergelijkingssites op het gebied van financiële producten.

 

In 2011 werd besloten om de strategie te herzien en werd besloten om met verzekeraars te gaan samenwerken met onder meer Achmea, een verzekeraar die nu aandeelhouder is van Independer.nl dat overigens wel zelfstandig als bedrijf functioneert. Het bedrijf heeft bovendien de kritische blik behouden en kijkt niet alleen naar andere verzekeraars kritisch, maar ook naar Achmea. Achmea is grootaandeelhouder en de medewerkers en het management zijn voor 22 procent eigenaar.

 

Bij de oprichting is Independer begonnen met het aan de kaak stellen van misstanden in de verzekeringsbranche, die in de publiciteit werden gebracht. De verzekeraars gooiden daarop het roer om en besloten onder meer naar de wensen van Independer te luisteren, wat direct voordeel voor de consumenten oplevert. Er worden dan ook steeds meer financiële producten ontwikkeld die aan de behoefte van de consument voldoen. Er zijn miljoenen mensen die op jaarbasis een bezoek brengen aan de website van Independer.nl om financiële producten met elkaar te vergelijken en online af te sluiten.

 

Particuliere verzekeringen

De vergelijkingssite richt zich op de markt van particuliere verzekeringen en is in Nederland een van de grootste spelers op deze markt. Dagelijks krijgt deze verzekeringssite meer dan tienduizend bezoekers binnen en vanaf het jaar 2004 maakt het bedrijf daadwerkelijk winst. Independer heeft zoveel kennis en ervaring van de verzekeringsbranche dat er zelfs adviezen worden gegeven aan verzekeraars over te ontwikkelen producten voor consumenten. Elke dag weer sluiten consumenten online een particuliere verzekering af via Independer nadat eerst van de mogelijkheid gebruik is gemaakt om een vergelijking tussen de verschillende verzekeraars te maken. de conversie stijgt nog altijd. Op het gebied van ziektekostenverzekeringen zijn er dubbel zoveel offertes aangevraagd als het jaar er voor en van die offertes werden er drie keer zoveel verzekeringen daadwerkelijk afgesloten in vergelijking met het voorgaande jaar.

 

Complexe producten

Independer helpt de mensen om wegwijs te worden in de complexe materie van de verschillende financiële producten. De consument ziet vaak door de bomen het bos niet meer en kan vaak de ingewikkelde voorwaarden van verzekeringen of andere financiële producten niet doorgronden. Tegenwoordig willen consumenten graag een product afsluiten dat op hen is afgestemd. Dat het mogelijk is om online vergelijkingen te maken heeft de voor de consument in eerste instantie lastiger gemaakt. Er werd namelijk nog meer keuze geboden uit producten die op een presenteerblaadje worden aangeboden. Daar wordt door Independer weer aan tegemoet gekomen door bijvoorbeeld producten als Beste Keuze aan te merken en de consument daar op te attenderen.

 

Consumenten kennen het gebruik van de vergelijkingssites inmiddels en maken daar massaal gebruik van. Daarbij wordt het door de consumenten uiteraard wel gewaardeerd als het vergelijkingsproces zo duidelijk mogelijk wordt gemaakt. Het aanbod van verzekeringen is gigantisch, want er kan alleen op het gebied van autoverzekeringen uit bijna driehonderd verzekeringen een keuze worden gemaakt en dan zijn er ook nog meer dan duizend ziektekostenverzekeringen en wel tienduizenden hypotheken. Independer.nl helpt de consumenten een keuze te maken. Dat wordt door de verzekeringsbranche overigens niet altijd gewaardeerd. Zo heeft het Verbond van Verzekeraars laten weten dat Independer als het ware een dubbele pet op heeft. Aan de ene kant profileert Independer zich als een vergelijkingssite die het beste voor heeft met de consument en aan de andere kant wordt met de verkoop van verzekeringen geld verdiend. In de verzekeringsbranche is Independer dan ook niet het populairste bedrijf.

 

Profiel van de consument

Bij Independer.nl wordt het profiel van de consument steeds belangrijker geworden en dat kan in de toekomst leiden tot ontwikkelingen buiten de directe branche van verzekeringen. Door het gebruik van profielen kunnen er ook vragen aan consumenten worden voorgelegd die in het profiel kunnen worden opgeslagen. De informatie kan vervolgens gebruikt worden om advies te geven over hele andere thema’s dan verzekeringen. Wie een inboedelverzekering heeft afgesloten en in een bepaalde regio woont, kan op basis van de bekende informatie bijvoorbeeld ook advies krijgen over verhuizers, schilders en aannemers. De consument vindt het overigens wel prettig om van een persoonlijk account gebruik te maken, zodat niet steeds opnieuw alle gegevens ingevoerd hoeven te worden. Independer lijkt door de jaren heen nu verder te groeien naar een marktgericht onderzoeksbureau dat over een grote hoeveelheid data beschikt met betrekking tot voorkeuren en behoeften van klanten. Op basis daarvan worden tegenwoordig voorstellen gedaan aan aanbieders om specifieke producten te ontwikkelen.