BNP Paribas overlijdensrisico

De BNP Paribas overlijdensrisicoverzekering wordt aangeboden door BNP Paribas Cardif dat het verzekeringsonderdeel is en al bestaat sinds 1973. Het risico van overlijden kan verzekerd worden om de nabestaanden financieel verzorg achter te laten. Zo wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om de nabestaanden de hypotheek te laten doorbetalen of andere vaste lasten en huur van een woning. Er zijn in Nederland al meer dan zeshonderdduizend mensen die een verzekering hebben lopen bij deze verzekeraar en het bedrijf is al decennia marktleider ten aanzien van doorleefverzekeringen. De BNP Parisbas overlijdensrisicoverzekering wordt aangeboden als een Life Care polis en kent meerdere voordelen.

• Maandelijks op te zeggen
• Zelf verzekeringsbedrag bepalen
• Ook partner verzekeren
• Extra bedrag verzekeren
• 30 dagen bedenktijd

Life Care polis
De Life Care polis zorgt ervoor dat de partner en eventuele kinderen van de verzekerde een bepaald bedrag uitgekeerd krijgen indien er sprake is van het overlijden van de verzekerde voor een bepaalde datum. De verzekerde kan zelf bepalen tot wanneer de verzekering moet doorlopen en welk bedrag er uitgekeerd dient te worden. De consument kan zichzelf verzekeren, maar ook een verzekering voor de partner afsluiten.

Doorgaans wordt de BNP Parisbas overlijdensrisicoverzekering afgesloten om nabestaanden in staat te stellen na het overlijden vaste lasten, zoals de hypotheeklasten of de huur te kunnen doorbetalen. Het is echter ook mogelijk om een extra bedrag in de verzekering op te nemen. Dat bedrag kan bijvoorbeeld dienen om te voorzien in de kosten van kinderopvang, kosten van huishoudelijke hulp of om de studie van kinderen te kunnen betalen.

Kenmerken Life Care overlijdensrisicoverzekering
De Life Care polis kan vanaf het 18 levensjaar worden afgesloten tot het moment dat de leeftijd van 69 jaar wordt bereikt. De verzekering dient minimaal voor de periode van 5 jaren afgesloten te worden en kent een maximale looptijd van 30 jaren. Het minimaal te verzekeren bedrag voor deze polis is vastgesteld op een bedrag van 25.000 euro. Het maximale bedrag dat verzekerd kan worden, is vastgesteld op een bedrag van 1.200.000 euro.

Keuze uit drie dekkingen
Kan bij het afsluiten van de overlijdensrisicopolis uit drie dekkingen een keuze worden gemaakt. Er kan namelijk gekozen worden voor een gelijkblijvende dekking, een lineair dalende dekking of een annuïtair dalende dekking. Bij een gelijkblijvende dekking wordt het hele verzekerde bedrag uitgekeerd bij overlijden voor de einddatum. Bij een lineair dalende dekking daalt het uit te keren bedrag maandelijks met een gelijk bedrag.

Als het einde van de looptijd is bereikt, is het verzekerde bedrag op het nulpunt beland. Bij een annuïtair dalende dekking daalt het verzekerde bedrag eveneens iedere maand, maar in de eerste helft van de looptijd langzamer dan in vergelijking met de tweede helft van de looptijd. Op het einde van de looptijd is het verzekerde bedrag 0,00 euro.

De verzekering komt niet tot uitkering op het moment dat de verzekerde aan het einde van de looptijd nog in leven is. De betaling van de premie zal dan automatisch stoppen. De premie voor de BNP Paribas overlijdensrisicoverzekering kan online op de website van de verzekeraar worden berekend en de Life Care polis kan online worden aangevraagd.