BNP Paribas woonlastenverzekering

De BNP Paribas woonlastenverzekering biedt de basis voor het voorkomen van financiële zorgen op het moment dat er sprake is van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Een ongeluk, waardoor blijvende arbeidsongeschiktheid ontstaat of een langdurige ziekte zorgt ervoor dat er niet alleen persoonlijk leed is, maar ook dat er sprake is van financiële achteruitgang. Wie niet kan werken, gaat er in inkomen op achteruit. Dat is uiteraard ook het geval als iemand een baan verliest en een WW-uitkering ontvangt. Het betalen van de hypotheek kan dan erg lastig worden en voor nog grotere problemen zorgen. Dat probleem kunt u echter ondervangen door een woonlastenverzekering bij BNP Paribas af te sluiten.

• Meest flexibel
• Voorkomt financiële problemen
• Bescherming woonlasten
• Niet hoeven verhuizen
• Geen financiële stress

Hypotheekbeschermer
Het belangrijkste kenmerk van de BNP Paribas woonlastenverzekering is dat deze polis als hypotheekbeschermer functioneert. De woonlasten kunnen door de verzekerde ook betaald blijven worden na werkloos of arbeidsongeschikt te zijn geraakt. Er wordt door deze verzekeraar iedere maand een maandelijks bedrag uitgekeerd. Dat wordt het verzekerd bedrag genoemd en daarvan kan iedereen bij het afsluiten van de verzekering voor woonlasten zelf dat bedrag bepalen. Dat kan bijvoorbeeld het bedrag zijn om de volledige hypotheek maandelijks mee te betalen of een deel van het woonlastenbedrag. Doorgaans wordt de keuze gemaakt voor een verzekerd bedrag, waarmee een deel van de vaste woonlasten betaald kan worden.

Periode uitkering verzekerd bedrag
Wie werkloos of arbeidsongeschikt wordt en aan de voorwaarden voldoet om een uitkering te krijgen vanuit de BNP Paribas woonlastenverzekering , krijgt de uitkering gedurende een bepaalde periode. De uitkeringsduur komt doorgaans overeen met de periode, waarin er door het UWV een uitkering wordt verstrekt. In elk geval geldt dat de uitkering stopt op het moment van de einddatum van de verzekering. De uitkeringsduur staat uitgebreid beschreven in de algemene voorwaarden van de polis.

Het verlies aan inkomen bedraagt bij zowel arbeidsongeschikt als bij werkloosheid al snel 30 procent van het maandelijkse inkomen. Bij het lagere inkomen blijven de woonlasten wel gelijk indien er geen woonlastenverzekering is afgesloten. Met het afsluiten van een polis wordt een situatie met financiële problemen als gevolg van inkomensverlies voorkomen.

Premie per maand
De premie die maandelijks voor de BNP Paribas woonlastenverzekering betaald moet worden, is afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag dat u zelf kunt kiezen. Er kan al recht verkregen worden op een uitkering van 600 euro per maand voor een premie van slechts tientallen euro’s. Het is altijd mogelijk om de premie van deze polis vrijblijvend online te berekenen.

Naast dat de verzekering voor woonlasten geschikt is voor personen in loondienst die arbeidsongeschikt of werkloos raken, geldt dat er ook mogelijkheden zijn voor zelfstandigen om de woonlasten te beschermen. Het betreft de Hypotheek Opvang Polis voor zelfstandig ondernemers die betrekking heeft op de woonlasten van de privéwoning van de ondernemer. Er kan gebruik worden gemaakt van de inkomensrisicoscan om de persoonlijke gevolgen van de financiële situatie te berekenen indien er zich een inkomensterugval voordoet.