Beperkte premieverhoging DELA Uitvaartplan per 1 januari 2016

Beperkte premieverhoging DELA Uitvaartplan per 1 januari 2016

Onlangs is er een Algemene Vergadering geweest van coöperatie DELA en daar is besloten om een premieverhoging voor DELA Uitvaartplan in te voeren. De verhoging van de premie voor de uitvaartverzekering gaat in per 1 januari 2016 en heeft te maken met de stijging van uitvaartkosten. De jaarlijkse indexatie van uitvaartkosten is de belangrijkste reden om een verhoging van de premie in te voeren. Er is slechts sprake van een beperkte verhoging van de premie doordat DELA namelijk winstdeling uitkeert. De totale premiestijging per 1 januari 2016 voor het Uitvaartplan komt neer op 2,18 procent.

Winstdeling DELA
Elk jaar weer wordt er door coöperatie DELA beoordeeld of er sprake is van een mogelijkheid om winstdeling toe te kennen aan de leden die een DELA Uitvaartplan hebben afgesloten. De dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden is dusdanig dat het mogelijk is om volledige winstdeling toe te kennen. Deze winstdeling wordt gebruikt om de verhoging van de premie als gevolg van stijgende kosten voor de uitvaart zoveel mogelijk te beperken.

Rentestand en premie Uitvaartplan
De rentestand is regelmatig in het nieuws en voordat dat de rente laag is. Dat is voor degene die geld sparen op een spaarrekening niet zo positief, maar in andere situaties juist weer wel. Bijvoorbeeld voor mensen die een hypotheek afsluiten. Op het gebied van uitvaartverzekeringen kan de rentestand eveneens invloed hebben. Bij een uitvaartverzekering wordt er door de verzekeraar uitgegaan van een vaste rente.

Als blijkt dat de vaste rente lager is dan de werkelijke rente, dan zal daar door DELA rekening mee moeten worden gehouden. DELA Uitvaartplan gaat uit van een premie die gebaseerd is op een rente van 2,75. Als de werkelijke rente lager is dan deze rente en boven 2 procent blijft, dan kan de verzekeraar de premie daarop aanpassen. Er zal altijd sprake zijn van een verhoging van de premie als de rente beneden een stand van 2 procent komt. Er wordt ieder jaar opnieuw getoetst of het nodig is om een extra verhoging van de premie toe te passen.

DELA Uitvaartplan
DELA Uitvaartplan is een uitvaartverzekering met de keuze tussen het laten verzorgen van de uitvaart of een bedrag uit laten betalen. Aan nabestaande wordt na het overlijden van de verzekerde praktische hulp geboden, maar daarnaast is er tevens aandacht voor het verlenen van unieke nazorg. Het verzekerd bedrag groeit mee en dat is belangrijk, want de kosten voor de uitvaart nemen in de toekomst alleen maar toe.

Met een DELA Uitvaartplan worden kosten en zorg uit handen van nabestaanden genomen. De verzekeraar geeft aan dat er tijdens het leven altijd minder premie wordt betaald dan de uitvaart waard zal zijn. De keuze voor een uitvaartverzekering in diensten kan gemaakt worden uit verschillende pakketten, zoals basis, plus en flexibel. Daarnaast is het mogelijk om voor de optie te kiezen, waarbij een geldbedrag wordt uitgekeerd. De Uitvaartkostenwijzer op de website van de verzekeraar kan een indicatie geven van de te verwachten kosten voor het regelen van de uitvaart.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.