Caravanverzekering

Caravanverzekeringen bieden uitgebreide dekkingen voor uiteenlopende kampeermiddelen, zoals voor stacaravans, vouwwagens en caravans. Er zijn meerdere verzekeringsmaatschappijen, die caravanverzekering in het productaanbod hebben opgenomen, waar bij de dekking net als de hoogte van de verzekeringspremie uiteraard kan verschillen. De basisdekking is over het algemeen gelijk, maar in de aanvullende dekkingen zijn er meerdere variaties mogelijk bij de uiteenlopend verzekeraars.
[table “7” not found /]

Basisdekking

De basisdekking van caravanverzekeringen bieden een verzekeringsdekking tegen onder meer het ontstaan van schade aan de caravan, vouwwagen of stacaravan als gevolg van storm, diefstal en brand. De verzekeraars bieden verder mogelijkheden om het kampeermiddel aanvullend te verzekeren. De benaming van deze aanvullende dekkingen kan variëren van het aanbieden van modules tot een complete allrisk dekking. Bij alle verzekeraars, die caravanverzekeringen aanbieden, is het dus mogelijk om het kampeermiddel op maat te verzekeren en zelf te bepalen of er risico’s worden uitgesloten of niet. Bij de keuze voor het afsluiten van een verzekering voor de caravan kan er dus met de eigen wensen rekening worden gehouden. Dat kan bijvoorbeeld gaan op het al dan niet aanspraak kunnen maken op vervangend verblijf of de wijze van vergoeding op basis van een aanschafwaarderegeling.

Verzekeringspremie

In elk geval heeft een ieder de mogelijkheid om de verzekeringspremie van verschillende caravanverzekeringen online te berekenen voordat er een definitieve keuze wordt gemaakt. De premieberekening kan gedaan worden op grond van de basisdekking, maar ook op basis van een zo compleet mogelijke dekking, waarbij ook de inboedel, accessoires en aanbouwen verzekerd zijn. Meteen na het berekenen van de verzekeringspremie wordt de gelegenheid geboden om één van de caravanverzekeringen online af te sluiten.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman