Diks scooterverzekering

No-claim korting tot 75 procent

Premie vanaf 2 euro per maand

Directe online dekking

Veertien dagen bedenktijd

Diks scooterverzekering

De Diks scooterverzekering is een goedkope verzekering en biedt de mogelijkheid van directe online dekking. Bij het verzekeren van de scooter is de WA dekking voor wettelijke aansprakelijkheid een verplichting. Naar wens kan deze verplichte dekking verder worden uitgebreid met een beperkt casco of volledig casco verzekering. Bij de keuze voor een van de dekkingen kan er uit worden gegaan van de waarde van de scooter en het bouwjaar.

Dekkingen

De Diks scooterverzekering met wettelijke aansprakelijkheid kent de laagste premie voor deze basisdekking. Schade aan derden, die met de scooter wordt veroorzaakt, zal vergoed worden. Schade aan de eigen scooter echter niet. Bij beperkt casco wordt schade aan de eigen scooter wel vergoed, zoals schade door brand of schade als gevolg van diefstal. Zelf veroorzaakte schade aan de scooter wordt echter niet vergoed bij deze dekking. Dat wordt wel weer vergoed als voor de meest uitgebreide verzekering wordt gekozen, namelijk de volledig casco of all risk dekking. Schade door met de scooter uit te wijken en tegen een boom aan te rijden wordt dan bijvoorbeeld wel vergoed.

Aanvullingen

Er kan ook gekozen voor een van de aanvullingen op de Diks scooterverzekering. De ongevallen opzittende verzekering is een voorbeeld van een aanvulling en zal een vast bedrag uitkeren bij ongevallen met schade van de bestuurder en meerijders. De schadeverzekering voor opzittende zal de schade vergoeden aan de passagier of bestuurder van de bromfiets als gevolg van een ongeluk. De hoogte van de premie van de bromfietsverzekering is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde, de woonplaats en het type scooter.