Keuze eigen risico

Dekking tot 300.000 euro

Lage premie

Uitgebreide dekking

Gewoon of Extra Zekur

Zekur.nl opstalverzekering

De Zekur opstalverzekering is een verzekering voor de woning en wordt aangeboden met een glasverzekering. Er wordt de keuze geboden tussen het uitbreiden van de Gewoon bundel of voor de Extra Zekur bundel. Degene die in een huurhuis woont, hoeft geen opstalverzekering af te sluiten. Daarvoor volstaat namelijk een inboedelverzekering. Iedereen die in het bezit is van een eigen woning wordt wel aangeraden om het huis te verzekeren en dat kan uitstekend met de Zekur opstalverzekering.

Dekking Zekur opstalverzekering

Er wordt met de opstalverzekering van Zekur een uitgebreide dekking geboden voor schade aan het eigen huis. Er zijn maar weinig mensen die er bij stilstaan dat er zich situaties kunnen voordoen die ernstige schade aan het huis veroorzaken. Ernstige schade kan leiden tot grote financiële gevolgen die doorgaans niet door de eigen portemonnee kunnen worden opgevangen. Daarom is het ook belangrijk om de opstal te verzekeren.

Een gebeurtenis als het ontstaan van een brand in de woning is een ramp. Niet alleen emotioneel, maar zeker ook met betrekking tot de schade die aan het huis kan ontstaan. De opstalverzekering van Zekur biedt dekking voor schade als brand daarvan de oorzaak is geweest. Bij noodweer kan de bliksem inslaan en ook voor schade zorgen en dat valt dan ook eveneens onder de dekking.

Er zijn nog tal van andere gebeurtenissen denkbaar die tot grote schade kunnen leiden. Denk maar eens aan een inbraak met grof geweldig of neerslag met water dat het huis binnenkomt. Het is een veilig gevoel om te weten dat de opstalverzekering schade vergoedt en wel tot een bedrag van 300.000 euro per gebeurtenis. Overigens geldt ook dat glasschade voor een vergoeding in aanmerking komt, want de woonhuisverzekering wordt inclusief een glasdekking aangeboden.

Eigen risico

Voor verschillende gebeurtenissen geldt weer een ander eigen risico bij de opstalverzekering van Zekur. In het geval van schade door brand, water of inbraak kan er rekening worden gehouden met een eigen risico van 125 euro per voorval. Indien de schade door een storm wordt veroorzaakt, dan moet de verzekerde met een eigen risico van 250 euro rekening houden. Zekur biedt echter de gelegenheid aan de verzekerde om het eigen risico af te kopen. Er geldt dan geen eigen risico bij een schadegebeurtenis, maar er moet in dat geval wel rekening worden gehouden met het betalen van een iets hogere verzekeringspremie.

Premie Zekur opstalverzekering

De premie van de Zekur opstalverzekering kan online worden bekeken. Op de website van Zekur wordt voor deze verzekering de benaming woonhuisverzekering gebruikt. De opstalverzekering kan worden afgesloten bij de bundel Wonen of bij de bundel Extra Zekur. Eerst kan de woonsituatie worden vermeld, bijvoorbeeld single, gezin of eenoudergezin. Daarna kan de keuze voor Gewoon Zekur of voor Extra Zekur worden gemaakt, waarna de premie voor de woonhuisverzekering wordt getoond. Ook kan dan gelijk gekozen worden of het eigen risico afgekocht wordt.

Beoordeling van onze klanten

Goede rechtsbijstand

★★★★☆
4 5 1
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.

Prima geregeld

★★★★★
5 5 1
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld.

Goed

★★★★★
5 5 1
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.