Zekur opstalverzekering

Keuze eigen risico

Dekking tot 300.000 euro

Lage premie

Uitgebreide dekking

Gewoon of Extra Zekur

Zekur.nl opstalverzekering

De Zekur opstalverzekering is een verzekering voor de woning en wordt aangeboden met een glasverzekering. Er wordt de keuze geboden tussen het uitbreiden van de Gewoon bundel of voor de Extra Zekur bundel. Degene die in een huurhuis woont, hoeft geen opstalverzekering af te sluiten. Daarvoor volstaat namelijk een inboedelverzekering. Iedereen die in het bezit is van een eigen woning wordt wel aangeraden om het huis te verzekeren en dat kan uitstekend met de Zekur opstalverzekering.

Dekking Zekur opstalverzekering

Er wordt met de opstalverzekering van Zekur een uitgebreide dekking geboden voor schade aan het eigen huis. Er zijn maar weinig mensen die er bij stilstaan dat er zich situaties kunnen voordoen die ernstige schade aan het huis veroorzaken. Ernstige schade kan leiden tot grote financiële gevolgen die doorgaans niet door de eigen portemonnee kunnen worden opgevangen. Daarom is het ook belangrijk om de opstal te verzekeren.

Een gebeurtenis als het ontstaan van een brand in de woning is een ramp. Niet alleen emotioneel, maar zeker ook met betrekking tot de schade die aan het huis kan ontstaan. De opstalverzekering van Zekur biedt dekking voor schade als brand daarvan de oorzaak is geweest. Bij noodweer kan de bliksem inslaan en ook voor schade zorgen en dat valt dan ook eveneens onder de dekking.

Er zijn nog tal van andere gebeurtenissen denkbaar die tot grote schade kunnen leiden. Denk maar eens aan een inbraak met grof geweldig of neerslag met water dat het huis binnenkomt. Het is een veilig gevoel om te weten dat de opstalverzekering schade vergoedt en wel tot een bedrag van 300.000 euro per gebeurtenis. Overigens geldt ook dat glasschade voor een vergoeding in aanmerking komt, want de woonhuisverzekering wordt inclusief een glasdekking aangeboden.

Eigen risico

Voor verschillende gebeurtenissen geldt weer een ander eigen risico bij de opstalverzekering van Zekur. In het geval van schade door brand, water of inbraak kan er rekening worden gehouden met een eigen risico van 125 euro per voorval. Indien de schade door een storm wordt veroorzaakt, dan moet de verzekerde met een eigen risico van 250 euro rekening houden. Zekur biedt echter de gelegenheid aan de verzekerde om het eigen risico af te kopen. Er geldt dan geen eigen risico bij een schadegebeurtenis, maar er moet in dat geval wel rekening worden gehouden met het betalen van een iets hogere verzekeringspremie.

Premie Zekur opstalverzekering

De premie van de Zekur opstalverzekering kan online worden bekeken. Op de website van Zekur wordt voor deze verzekering de benaming woonhuisverzekering gebruikt. De opstalverzekering kan worden afgesloten bij de bundel Wonen of bij de bundel Extra Zekur. Eerst kan de woonsituatie worden vermeld, bijvoorbeeld single, gezin of eenoudergezin. Daarna kan de keuze voor Gewoon Zekur of voor Extra Zekur worden gemaakt, waarna de premie voor de woonhuisverzekering wordt getoond. Ook kan dan gelijk gekozen worden of het eigen risico afgekocht wordt.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman