Interpolis

Interpolis verzekeringen

Interpolis wordt als een van de grootste verzekeraars van Nederland beschouwd en kent een lange en rijke geschiedenis. Interpolis is opgericht in 1969 als gevolg van een fusie tussen meerdere bedrijven, namelijk de levensverzekeringsmaatschappij BTL en de schadeverzekeringsmaatschappijen ABTB uit Arnhem, LTB uit Leiden, NCB uit Tilburg en LLTB uit Roermond. De vier schadeverzekeringsmaatschappijen waren onderdelen van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond van de gewestelijke standsorganisaties. In het jaar 1990 is Interpolis onderdeel geworden van de Rabobank en aan het einde van het jaar 2005 heeft er een fusie plaatsgevonden met Achmea. Door deze laatste fusie is Interpolis momenteel onderdeel van de Europese Verzekeringsgroep Eureko. Een van de bijzondere kenmerken van de verzekeraar Interpolis is dat er niet alleen mogelijkheden zijn voor een financiële vergoeding bij schade, maar dat er ook mogelijkheden zijn om een vergoeding in natura uit te keren. Daarmee onderscheidt Interpolis zich dan ook ten aanzien van een grote groep andere verzekeringsmaatschappijen.

Verzekeringsproducten van Interpolis

De verzekeringsmaatschappij Interpolis maakt bij het aanbod van verzekeringsproducten onderscheid tussen de particuliere en zakelijke markt. De verzekeringen voor particulieren worden aangeboden in verschillende categorieën, zoals de categorie gezondheid, waar de zorgverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn ondergebracht of de categorie woning, waar de woonhuisverzekering, inboedelverzekering, kostbaarhedenverzekering en de mogelijkheid van hypotheekbescherming in zijn opgenomen. Verder biedt Interpolis aan particulieren verzekeringen aan zoals een autoverzekering, motorverzekering en rechtsbijstandverzekering, maar ook een reisverzekering, annuleringsverzekering, caravanverzekering en een pleziervaartuigverzekering maakt onderdeel uit van het verzekeringsaanbod. Interpolis houdt ook rekening met de toekomst van particulieren en in dat opzicht zijn er mogelijkheden om een combinatielevensverzekering af te sluiten of om voor een koopsommenverzekering of een lijfrenteverzekering te kiezen. Uiteraard kan er via Interpolis ook een uitvaartverzekering, een ongevallenverzekering of een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten. In het aanbod van zakelijke verzekeringen zijn er mogelijkheden om voor inkomenszekerheid regelingen te treffen via Interpolis, maar zijn er ook diensten ten aanzien van het werknemerspensioen en kunnen bedrijven gebruik maken van de verzuimoplossingen van Interpolis.