VGZ zorgverzekering

Gespreid betalen eigen risico

Voordelige premie

Extra diensten via MijnGemak

Gezondheidstips

VGZ zorgverzekeringen

De VGZ zorgverzekering kan op maat worden afgesloten, want naast het basispakket zijn er diverse opties beschikbaar om goed aanvullend verzekerd te zijn. Maak bijvoorbeeld gebruik van de keuzehulp om te ontdekken welk aanvullend pakket het beste aansluit op de persoonlijke situatie en profiteer uiteraard van alle voordelen die deze zorgverzekeraar te bieden heeft. Deze verzekeraar heeft geen winstoogmerk en biedt altijd hulp bij het vinden van de beste zorg. Naast een basispakket kan er voor een aanvullende zorgverzekering, tandartsverzekering, totaalpakket of collectieve zorgverzekering worden gekozen, waarvan de premie direct online berekend kan worden.

Basisverzekering

Bij het basispakket van de VGZ zorgverzekering wordt de mogelijkheid geboden om voor een natura polis of een restitutie polis te kiezen. Met de dekking uit het basispakket is iedereen verzekerd van goede zorg en tegen de kosten van bijvoorbeeld het bezoek aan de huisarts en vergoeding van medicijnen. De VGZ Zorgverzekering Natura is populair onder de verzekerden, waarbij er een keuze gemaakt kan worden uit het aanbod van zorgverleners dat in het Zorggids is opgenomen. Bij de Restitutie Zorgverzekering heeft de verzekerde een vrije keuze voor het bezoeken van artsen, specialisten en tandartsen. De premie van deze polis ligt daarom net even hoger als die van de natura polis. Verlaag eenvoudig de premie door voor een vrijwillig hoger eigen risico te kiezen.

Aanvullend pakket

Er kan verder een keuze worden gemaakt om een aanvullende VGZ zorgverzekering af te sluiten of om voor een aparte tandartsverzekering te kiezen. Via het aanvullende pakket worden er extra vergoedingen voor zorg geboden, zoals voor spoedeisende zorg in het buitenland of een vergoeding voor een bril of lenzen. Verder kan er uit drie tandartsverzekering een keuze worden gemaakt of een totaalpakket worden afgenomen, die op de persoonlijke levensfase zijn afgestemd. Het totaalpakket biedt tevens vergoedingen voor tandartszorg.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman