Zilveren Kruis zorgverzekering

Service op maat

Premie op maat

Collectiviteitskorting

Keuze hoger eigen risico

Aanvullende verzekeringsvarianten

Zilveren Kruis zorgverzekering

De Zilveren Kruis zorgverzekering bestaat allereerst uiteraard uit de basisverzekering tegen ziektekosten, die iedereen, die woonachtig is in Nederland verplicht is om af te sluiten. Ten aanzien van de basisverzekering van de Zilveren Kruis zorgverzekering worden er door de verzekeraar al drie mogelijkheden geboden om een keuze uit te maken. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de uiteenlopende serviceniveaus.

Basisverzekeringen

De basis van de Zilveren Kruis zorgverzekering bestaat uit de serviceniveaus Beter Af Selectief Polis, Beter Af Polis en de Beter Af Exclusief Polis. De consument kan zo zelf de keuze maken voor een bepaald serviceniveau, waardoor meteen ook rekening gehouden kan worden met de hoogte van de premie. Bij het laagste serviceniveau van de Zilveren Kruis zorgverzekering is de premie ook het laagst, maar zal de verzekerde zelf een aantal zaken dienen te regelen. Een hoger serviceniveau leidt tot een hogere premie, maar ook tot een hogere service. Elke basisverzekering heeft een eigen risico, maar dat risico kan vrijwillig verhoogd worden, om de premie lager te laten worden.

Aanvullende verzekeringen

De Zilveren Kruis zorgverzekering biedt de mogelijkheid om van een aanvullende verzekering gebruik te maken. Er kan dan een aanvullende dekking worden gekozen, die niet vanuit de basisdekking wordt vergoed. Dat is bijvoorbeeld het geval indien er sprake van kosten van alternatieve geneeswijzen. Voor een aanvullende dekking wordt eveneens een keuze geboden uit meerdere varianten van de Beter Af Plus Polis, waarbij het aantal sterren de ruimte van de aanvullende dekking bepaald. Tandartskosten kunnen naast de Zilveren Kruis zorgverzekering aanvullend worden verzekerd door een tandartsverzekering af te sluiten. Bij de keuze voor een collectieve zorgverzekering wordt er een korting op de premie gegeven.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman