Camperverzekering

Een camper of een kampeerauto is een kostbaar bezit. Een bezit dat een camperverzekering nodig heeft om zorgeloos op reis te kunnen gaan. Er zijn in principe drie verschillende dekkingen beschikbaar voor de kampeerauto, waarbij er ook via een aanvulling ook andere risico’s kunnen worden afgedekt. Bij de keuze voor een basisdekking kan er altijd rekening worden gehouden met de leeftijd van de camper. Dat principe wordt ook toegepast bij bijvoorbeeld een personenauto.

[table “13” not found /]

In deze vergelijking voor camperverzekeringen vergelijken wij alle bekende aanbieders waarvan wij productinformatie hebben. Van deze partijen zijn wij op de hoogte van de meest actuele voorwaarden en premies: Klik de link voor meer informatie over onze werkwijze.

Wettelijke aansprakelijkheid

De wettelijke aansprakelijkheid is een verplichte dekking voor eigenaren van campers. Hiermee wordt dekking geboden tegen schade, die aan derden met de kampeerauto toegebracht wordt. Het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis voor materiële schade en voor letselschade staat in de polisvoorwaarden vermeld. Voor het berekenen van de premie van de dekking voor wettelijke aansprakelijkheid wordt er gekeken naar het gewicht van de camper. Het gewicht van nagelvaste inventaris telt daarbij mee.

Gedeeltelijk casco

Naast de wettelijke aansprakelijkheid van de camperverzekering kan er gekozen worden voor een gedeelte casco dekking. Hiermee wordt er ook dekking geboden tegen risico’s als brand, ruitbreuk, storm, diefstal en natuurrampen. Een verzekeraar kan aanvullende voorwaarden stellen om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijk casco dekking, zoals de aanwezigheid van een alarminstallatie.

Volledig casco

De volledig casco dekking biedt de meest complete verzekering voor nieuwe campers. Met deze dekking is de camperbezitter verzekerd tegen de gebeurtenissen, zoals die onder de gedeeltelijk casco dekking vallen. Als aanvulling wordt er bij deze variant ook bescherming geboden tegen aanrijdschade door eigen toedoen. Ook voor deze dekking kunnen verzekeraars aanvullende voorwaarden stellen. Het is verstandig om de camperverzekeringen met elkaar te vergelijken bij diverse verzekeraars. Zo komt u tot een optimale dekking tegen een scherpe premie. Voor zowel de gedeeltelijk casco als de volledig casco kan er een bedrag aan eigen risico worden vastgesteld.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman