Nederlanden Nu motorverzekering

Goede basisdekking

Ruime keuze aanvullingen

Verzekerd zonder flauwekul

Aantrekkelijke premie

Nederlanden Nu motorverzekering

De Nederlanden Nu motorverzekering is er één zonder flauwekul. Het rijden op een motor biedt een gevoel van vrijheid en is altijd weer een fantastische belevenis. Om onbezorgd op de motor te kunnen rijden is het nodig dat de motor goed verzekerd is. In elk geval dient de motoreigenaar een wettelijke aansprakelijkheid dekking te nemen om daarmee vergoeding van schade aan derden te kunnen garanderen. Nieuwe en jonge motoren kunnen uitgebreider worden verzekerd om zo ook de wetenschap te hebben, dat schade aan de eigen motorfiets voor vergoeding in aanmerking zal komen.

Drie basisdekkingen

Indien de wa dekking niet voldoende wordt geacht, kan er uit twee andere dekkingen voor de Nederlanden nu motorverzekering een keuze worden gemaakt. De wa plus dekking voor de motor zal ook schade aan het eigen motorrijtuig vergoeden als deze is ontstaan door bijvoorbeeld diefstal. De meest uitgebreide dekking van de drie basisdekkingen is de all risk dekking. Bijna alle schades aan de motor zijn dan verzekerd, zoals schade door omslaan met de motor of het te water raken met de motorfiets.

Aanvullingen

Bij de Nederlanden nu motorverzekering wordt de mogelijkheid geboden om aanvullende verzekeringen af te sluiten. Er worden twee aanvullingen geboden, namelijk de ongevallen opzittendenverzekering en de motor rechtsbijstandverzekering. Bij de laatste dekking wordt juridische ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld als er zich problemen voordoen bij de reparatie van de motor bij een BOVAG herstelbedrijf. Als een passagier of de bestuurder door een ongeval blijvend invalide raakt, dan biedt de ongevallen opzittendenverzekering een schadevergoeding. Er wordt eveneens een uitkering verstrekt bij overlijden.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman