MoneYou overlijdensrisicoverzekering

Scherpe verzekeringspremie

Nabestaanden hebben financiële zekerheid

Vanaf 25.000 euro al verzekerd bedrag

Verzekerd bedrag en looptijd aanpassen aan leefsituatie

Eerlijk over voorwaarden

MoneYou overlijdensrisicoverzekering

Bij een onverwachts overlijden, kunnen de partner en het gezin voor financiële moeilijkheden komen te staan. Zeker als met het overlijden een groot deel van het inkomen wegvalt. Om het financiële risico te beperken kan er gekozen worden voor het afsluiten van een MoneYou overlijdensrisicoverzekering, waar je verzekerd bent van het betalen van een lage premie. Bij deze verzekering zal er een uitkering volgen als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering zal overlijden. De uitkering kan daarbij naar eigen inzicht worden besteed door de nabestaanden.

Bescherming met MoneyYou overlijdensrisicoverzekering

Door het afsluiten kan er bescherming worden geboden op financieel vlak na het overlijden van de verzekerde. Het geld kan na het overlijden onder meer gebruikt worden om de studie van kinderen te kunnen blijven bekostigen, maar ook om een lening af te lossen of om de levensstandaard op hetzelfde peil te kunnen houden. Indien beide partners over een inkomen beschikken om de maandlasten te kunnen voldoen, is het wellicht te overwegen om allebei een MoneYou overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Daarbij kan er ten aanzien van het uit te keren bedrag rekening worden gehouden met de bijdrage aan het gezinsinkomen van de beide partners.

Verpanden aan hypotheek

Het is ook mogelijk om de verzekering te koppelen aan de hypotheek. Dit wordt ook wel een verpanding van de verzekering genoemd, waarbij de verstrekker van de hypotheek de pandhouder is. Met het verpanden aan de hypotheek, worden de nabestaanden in staat gesteld om de hypotheekschuld te voldoen. De minimale looptijd van de MoneYou overlijdensrisicoverzekering is gesteld op slechts vijf jaar en het verzekerd bedrag bedraagt maximaal een miljoen euro. De verzekering kent een looptijd en een verzekerd bedrag, die tijdens de looptijd aangepast kunnen worden aan de leefsituatie.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman