Scherpe verzekeringspremie

Nabestaanden hebben financiële zekerheid

Vanaf 25.000 euro al verzekerd bedrag

Verzekerd bedrag en looptijd aanpassen aan leefsituatie

Eerlijk over voorwaarden

MoneYou overlijdensrisicoverzekering

Bij een onverwachts overlijden, kunnen de partner en het gezin voor financiële moeilijkheden komen te staan. Zeker als met het overlijden een groot deel van het inkomen wegvalt. Om het financiële risico te beperken kan er gekozen worden voor het afsluiten van een MoneYou overlijdensrisicoverzekering, waar je verzekerd bent van het betalen van een lage premie. Bij deze verzekering zal er een uitkering volgen als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering zal overlijden. De uitkering kan daarbij naar eigen inzicht worden besteed door de nabestaanden.

Bescherming met MoneyYou overlijdensrisicoverzekering

Door het afsluiten kan er bescherming worden geboden op financieel vlak na het overlijden van de verzekerde. Het geld kan na het overlijden onder meer gebruikt worden om de studie van kinderen te kunnen blijven bekostigen, maar ook om een lening af te lossen of om de levensstandaard op hetzelfde peil te kunnen houden. Indien beide partners over een inkomen beschikken om de maandlasten te kunnen voldoen, is het wellicht te overwegen om allebei een MoneYou overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Daarbij kan er ten aanzien van het uit te keren bedrag rekening worden gehouden met de bijdrage aan het gezinsinkomen van de beide partners.

Verpanden aan hypotheek

Het is ook mogelijk om de verzekering te koppelen aan de hypotheek. Dit wordt ook wel een verpanding van de verzekering genoemd, waarbij de verstrekker van de hypotheek de pandhouder is. Met het verpanden aan de hypotheek, worden de nabestaanden in staat gesteld om de hypotheekschuld te voldoen. De minimale looptijd van de MoneYou overlijdensrisicoverzekering is gesteld op slechts vijf jaar en het verzekerd bedrag bedraagt maximaal een miljoen euro. De verzekering kent een looptijd en een verzekerd bedrag, die tijdens de looptijd aangepast kunnen worden aan de leefsituatie.

Beoordeling van onze klanten

Goed

★★★★★
5 5 1
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.

Prima geregeld

★★★★★
5 5 1
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld.

Goede rechtsbijstand

★★★★☆
4 5 1
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.