Zekur inboedelverzekering

Verzekerd bedrag op basis woonsituatie

Lage premie

Gewoon of Extra

Keuze eigen risico

Uitgebreid verzekerd

Zekur.nl inboedelverzekeringen

De Zekur inboedelverzekering kent een lage premie en biedt dekking voor alle bezittingen in de woning. Iedereen die op zichzelf woont en niet alleen goed, maar ook goedkoop de inboedel wil verzekeren, kan bij Zekur terecht. De inboedelverzekering is in een bundel opgenomen, namelijk in de bundel Gewoon Zekur Wonen en Extra Zekur Wonen. Het is zeker raadzaam om de inboedel goed te verzekeren, want er kunnen zich allerlei gebeurtenissen voordoen die leiden tot schade of diefstal van de spullen in de woning.

Vergoeding bij Zekur inboedelverzekering

De Zekur inboedelverzekering vergoedt schade aan de inboedel en keert in meerdere situaties uit. Indien er bijvoorbeeld schade aan bezittingen in huis ontstaat als gevolg van een brand of ontploffing dan is de schade gedekt. Dat geldt ook indien de schade het gevolg is van vandalisme, diefstal, storm, blikseminslag of wateroverlast. Indien de situatie bij brand zo ernstig is geworden, dat de woning niet meer bewoonbaar is, dan zal er een vergoeding voor hotelkosten worden uitgekeerd.

Afhankelijk van de goederen zal veelal de nieuwwaarde worden vergoed indien er sprake is van onherstelbare schade. Als blijkt dat de goederen wel op een degelijke manier hersteld kunnen worden, dan zullen de kosten voor het herstellen voor een vergoeding in aanmerking komen.

Fietsen, bromfietsen en zonweringen vallen eveneens onder de dekking van de Zekur inboedelverzekering, waarbij standaard de dagwaarde zal worden uitgekeerd. Dat is overigens ook van toepassing op goederen die voor het ontstaan van de schade een lagere waarde hadden dan 40 procent van de nieuwwaarde. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan een desktop die al tien jaar oud is.

Woonsituatie

De hoogte van het verzekerd bedrag is bij de Zekur inboedelverzekering afhankelijk van de woonsituatie. De inboedel van een student is bijvoorbeeld tot een bedrag van 10.000 euro verzekerd en de inboedel van iemand die zelfstandig woont en niet tot de categorie student behoort, kan op een verzekerd bedrag rekenen tot 75.000 euro. Bij een duo geldt dat het verzekerde bedrag tot 100.000 euro oploopt. Verder geldt bij schade door diefstal dat bij de woonsituatie voor een student uitsluitend diefstal door braak onder de dekking van de verzekering valt.

De woonsituatie heeft ook betrekking op de hoogte van de vergoeding van de hotelkosten, dekking voor contact geld en dekking voor de computer en audioapparatuur.

Eigen risico

De Zekur inboedelverzekering kent een eigen risico per gebeurtenis. Bij diefstal is er sprake van een eigen risico per gebeurtenis van 250 euro en voor de overige gebeurtenissen geldt dat er sprake is van een eigen risico van 125 euro per keer. De verzekerde heeft de mogelijkheid om het eigen risico af te kopen. Er zal in dat geval een iets hogere premie in rekening worden gebracht.

Er kan online een keuze worden gemaakt voor Gewoon Zekur waarbij de inboedelverzekering gecombineerd wordt met de aansprakelijkheidsverzekering. Of er kan een keuze worden gemaakt voor Extra Zekur, waarbij niet alleen de inboedel, maar ook aansprakelijkheid, reizen, ongevallen, rechtsbijstand en multimedia buitenhuis zijn gedekt.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman