Verzekerd bedrag op basis woonsituatie

Lage premie

Gewoon of Extra

Keuze eigen risico

Uitgebreid verzekerd

Zekur.nl inboedelverzekeringen

De Zekur inboedelverzekering kent een lage premie en biedt dekking voor alle bezittingen in de woning. Iedereen die op zichzelf woont en niet alleen goed, maar ook goedkoop de inboedel wil verzekeren, kan bij Zekur terecht. De inboedelverzekering is in een bundel opgenomen, namelijk in de bundel Gewoon Zekur Wonen en Extra Zekur Wonen. Het is zeker raadzaam om de inboedel goed te verzekeren, want er kunnen zich allerlei gebeurtenissen voordoen die leiden tot schade of diefstal van de spullen in de woning.

Vergoeding bij Zekur inboedelverzekering

De Zekur inboedelverzekering vergoedt schade aan de inboedel en keert in meerdere situaties uit. Indien er bijvoorbeeld schade aan bezittingen in huis ontstaat als gevolg van een brand of ontploffing dan is de schade gedekt. Dat geldt ook indien de schade het gevolg is van vandalisme, diefstal, storm, blikseminslag of wateroverlast. Indien de situatie bij brand zo ernstig is geworden, dat de woning niet meer bewoonbaar is, dan zal er een vergoeding voor hotelkosten worden uitgekeerd.

Afhankelijk van de goederen zal veelal de nieuwwaarde worden vergoed indien er sprake is van onherstelbare schade. Als blijkt dat de goederen wel op een degelijke manier hersteld kunnen worden, dan zullen de kosten voor het herstellen voor een vergoeding in aanmerking komen.

Fietsen, bromfietsen en zonweringen vallen eveneens onder de dekking van de Zekur inboedelverzekering, waarbij standaard de dagwaarde zal worden uitgekeerd. Dat is overigens ook van toepassing op goederen die voor het ontstaan van de schade een lagere waarde hadden dan 40 procent van de nieuwwaarde. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan een desktop die al tien jaar oud is.

Woonsituatie

De hoogte van het verzekerd bedrag is bij de Zekur inboedelverzekering afhankelijk van de woonsituatie. De inboedel van een student is bijvoorbeeld tot een bedrag van 10.000 euro verzekerd en de inboedel van iemand die zelfstandig woont en niet tot de categorie student behoort, kan op een verzekerd bedrag rekenen tot 75.000 euro. Bij een duo geldt dat het verzekerde bedrag tot 100.000 euro oploopt. Verder geldt bij schade door diefstal dat bij de woonsituatie voor een student uitsluitend diefstal door braak onder de dekking van de verzekering valt.

De woonsituatie heeft ook betrekking op de hoogte van de vergoeding van de hotelkosten, dekking voor contact geld en dekking voor de computer en audioapparatuur.

Eigen risico

De Zekur inboedelverzekering kent een eigen risico per gebeurtenis. Bij diefstal is er sprake van een eigen risico per gebeurtenis van 250 euro en voor de overige gebeurtenissen geldt dat er sprake is van een eigen risico van 125 euro per keer. De verzekerde heeft de mogelijkheid om het eigen risico af te kopen. Er zal in dat geval een iets hogere premie in rekening worden gebracht.

Er kan online een keuze worden gemaakt voor Gewoon Zekur waarbij de inboedelverzekering gecombineerd wordt met de aansprakelijkheidsverzekering. Of er kan een keuze worden gemaakt voor Extra Zekur, waarbij niet alleen de inboedel, maar ook aansprakelijkheid, reizen, ongevallen, rechtsbijstand en multimedia buitenhuis zijn gedekt.

Beoordeling van onze klanten

Goede rechtsbijstand

★★★★☆
4 5 1
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.

Prima geregeld

★★★★★
5 5 1
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld.

Goed

★★★★★
5 5 1
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.