Zorg en Zekerheid zorgverzekering

Snelste en beste zorg

Passende verzekering

Geen extra tandartsdekking nodig

Leeftijd en gezondheid spelen geen rol

Uitstekende dienstverlening

Zorg en Zekerheid zorgverzekering

De Zorg en Zekerheid zorgverzekering bestaat uit de voor iedereen verplichte basisverzekering en uit een aanbod van diverse aanvullende dekkingen. Met de basisverzekering kan er toegang verkregen worden tot de snelste en beste zorg. De aanvullende dekkingen kunnen vrijwillig worden afgesloten en daarbij biedt de Zorg en Zekerheid zorgverzekering verschillende mogelijkheden aan. Er kan namelijk voor elke levensfase een geschikte en passende aanvullende dekking gevonden worden bij deze regionale zorgverzekeraar.

Basisverzekering

De Zorg en Zekerheid zorgverzekering als basisverzekering kan er worden gerekend op een rechtvaardige premie in combinatie met een snelle en goede zorg. De verzekerde heeft snel de mogelijkheid een keuze te maken uit het aanbod van zorgverleners. Het geZZondteam kan voor wachtlijstbemiddeling zorgen en bovendien profiteren verzekerden van exclusieve voordelen als het verkrijgen van korting bij sportscholen. Er wordt bij de Zorg Zeker Polis getracht om de zorg in natura te regelen. Dat zorgt namelijk voor een scherpere premie door de lagere kosten. Verzekerden, die graag zelf keuzes willen maken kunnen voor de Zorg Vrij Polis kiezen.

Aanvullende dekking

De Zorg en Zekerheid zorgverzekering biedt aanvullende pakketten in totaal tien verschillende varianten. De aanvullende verzekeringen variëren van een basisdekking tot een alles verzekerd dekking en zijn onder meer afgestemd op verschillende leeftijdsgroepen. Exclusief in Nederland is de Zorg en Zekerheid zorgverzekering met Delen als aanvullende verzekering, waarbij de tandartsvergoeding gedeeld kan worden met de partner. Zowel de basisverzekering als de aanvullende Zorg en Zekerheid zorgverzekering kunnen meteen online afgesloten worden.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman