MoneYou inboedelverzekering

Nooit onderverzekerd tot 60.000 euro

Extra uitgebreide dekking

Voordelige premie

Eigen risico van 100 euro per gebeurtenis

MoneYou inboedelverzekering

MoneYou biedt een divers aanbod van verzekeringen voor uiteenlopende risico’s. Zo is het ook mogelijk om een verzekering MoneYou inboedel af te sluiten. Met de MoneYou inboedelverzekering kunt u zekerheid verkrijgen omtrent gebeurtenissen, die tot schade leiden aan uw huisraad en kostbare bezittingen in uw woning. Het is mogelijk om een complete inboedelverzekering af te sluiten met garantie tegen onderverzekering.

MoneYou garantie

De polis biedt elke verzekerde standaard een garantie tegen onderverzekering. Die garantie wordt gegeven tot een bedrag van 60.000 euro. Het kan zijn dat de waarde van uw inboedel hoger is dan 60.000 euro en in dat geval kunt u gebruikmaken van de extra garantie tegen de mogelijkheid van onderverzekering. U kunt dan rekenen op een vergoeding van schade als het bedrag van 60.000 euro van de inboedelwaarde wordt overstegen. Hiermee wordt extra zekerheid verkregen en kunnen onaangename verrassingen voorkomen worden.

Uitgebreide dekking inboedelverzekering

De polis kent een uitgebreide dekking, maar het is ook mogelijk om voor een extra uitgebreide dekking te kiezen om uw inboedel te verzekeren tegen meerdere risico’s. Zo kunt u bijvoorbeeld glasschade afzonderlijk meeverzekeren bij de MoneYou inboedel. Als u ook al een woonhuisverzekering hebt, dan is glasschade overigens al standaard meeverzekerd en hoeft u deze verzekering voor glasschade uiteraard niet meer apart af te sluiten.

Premie en eigen risico

Bij de MoneYou inboedel wordt er standaard een eigen risico bedrag in rekening gebracht bij een schadegebeurtenis. Het gaat hier om een bedrag aan eigen risico van 100 euro per schadegeval. Door een eigen risico te hanteren, is het voor MoneYou mogelijk om de premie extra laag te houden. Daar profiteert u natuurlijk weer van. U kunt direct online de premie berekenen, zodat u precies weet wat de verzekering u zal kosten. Om van het voordeel van meerdere verzekeringen onder één dak te kunnen profiteren, zoals gebruiksgemak, is het mogelijk om ook andere verzekeringen bij MoneYou af te sluiten naast uw inboedelverzekering. U kunt daarbij denken aan een woonhuisverzekering, maar ook aan een rechtsbijstandverzekering of aan een doorlopende reisverzekering.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman