Nationale Nederlanden opstalverzekering

De Nationale opstalverzekering

Een eigen woning is een waardevol bezit en een bezit dat risico loopt. Er kan namelijk altijd onverwacht schade aan het huis ontstaan, bijvoorbeeld door een hevige storm of door brand. Het is dan prettig om te weten goed verzekerd te zijn met de opstalverzekering van Nationale Nederlanden. Deze verzekering biedt namelijk een oplossing voor de financiële gevolgen van de geleden schade. Bovendien wordt er door de verzekeraar ook zo snel mogelijk gezorgd voor herstel van de schade. De verzekeraar biedt voor de woonhuisverzekering de keuze tussen de dekking Uitgebreid of All-In.

Uitgebreid en All-In

De dekkingen Uitgebreid en All-In kennen een aantal overeenkomstige kenmerken. De woning is verzekerd tot een bedrag van 600.000 euro. Daarbij wordt schade vergoed als gevolg van storm, water, neerslag, brand en andere onvoorziene gebeurtenissen. Indien er noodvoorzieningen moeten worden getroffen, dan is dat meeverzekerd. Ook wordt noodzakelijk huur van een ander huis vergoed en vallen de kosten van het opsporen van een kapotte waterleiding onder de dekking. Bij herstel van schade via het eigen herstelnetwerk is er geen eigen risico. In andere situaties is er sprake van een eigen risico van 100 euro per gebeurtenis. De opstalverzekering van Nationale Nederlanden kan dagelijks worden opgezegd.

Dekking All-In

De All-In dekking is net even uitgebreider en vergoedt plotselinge schade of verlies van de woning ongeacht de oorzaak. Ook als de schade ontstaat als gevolg van een mankement aan de woning komt de geleden schade voor vergoeding in aanmerking. Op de website van Nationale Nederlanden wordt een uitgebreid overzicht getoond van de extra uitgebreide dekking van het All-In pakket. Ruitbreuk valt onder de dekking maar alleen als deze wordt veroorzaakt door de in de polis genoemde gebeurtenissen. Er kan een aanvullende Glasverzekering worden afgesloten, die dekking biedt ongeacht de oorzaak van de glasschade.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman