Overlijdensrisicoverzekering

De béste overlijdensrisicoverzekeringen op een rijtje

Een overlijdensrisico verzekering zijn een vorm van levensverzekeringen, waarbij er een uitkering zal volgen aan de begunstigde op het moment dat de verzekerde tijdens de looptijd komt te overlijden.
[table “50” not found /]

In deze vergelijking voor overlijdensrisicoverzekeringen vergelijken wij alle bekende aanbieders waarvan wij productinformatie hebben. Van deze partijen zijn wij op de hoogte van de meest actuele voorwaarden en premies: Klik de link voor meer informatie over onze werkwijze.

Er zijn diverse soorten die als doel hebben om ervoor te zorgen dat nabestaanden financieel verzorgd achterblijven. De uitkering kan worden gebruikt om de hypotheek te kunnen blijven doorbetalen, maar ook ingezet worden om in het levensonderhoud te voorzien of om kinderen te kunnen laten studeren. De verschillende vormen onderscheiden zich door de looptijd, type uitkering en het moment van uitkering.

Tijdelijke overlijdensrisico verzekering

Bij een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering is er sprake van een bepaalde duur, bijvoorbeeld twintig jaar. Mocht de verzekerde binnen de looptijd komen te overlijden, dan zal de verzekeraar de begunstigde een uitkering verstrekken. Tijdelijke overlijdensrisicoverzekeringen zijn de meest voorkomende variant. Als de verzekerde na afloop van de looptijd nog in leven is, zal op de einddatum de polis automatisch komen te vervallen. Er volgt in dat geval geen uitkering. Deze verzekeringsvariant kan bijvoorbeeld prima aansluiten bij de looptijd van een hypotheek.

Levenslange optie

Er zijn naast tijdelijke verzekeringen ook levenslange overlijdensrisicoverzekeringen, waarbij er geen sprake is van een einddatum. De verzekeraar zal in het geval van overlijden van de verzekerde dan ook altijd een uitkering verstrekken. Een dergelijke variant kan gebruikt worden om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de kosten van een uitvaart ermee gedekt kunnen worden. De premie is over het algemeen hoger dan de premie voor een tijdelijke variant. Dat komt omdat er bij de levenslange verzekeringsvariant altijd een uitkering zal volgen en bij de tijdelijke variant hoeft dit niet altijd het geval te zijn.

Gelijkblijvende of dalende

Er bestaat een verschil tussen een gelijkblijvende en dalende variant. Bij de gelijkblijvende zal het verzekerde bedrag altijd gelijk blijven. Een dalende overlijdensrisicoverzekering houdt in dat het verzekerde bedrag elk jaar kan dalen. De hoogte van de daling kan een vast bedrag zijn of kan op een vastgesteld percentage gebaseerd worden. Een dalende variant kan bijvoorbeeld worden afgesloten in combinatie met een hypotheek als beide partners de verwachting hebben in de toekomst meer te gaan verdienen.

Premie Overlijdensrisico verzekering

De premie van de overlijdensrisico verzekering is afhankelijk van de variant en uiteraard van het verzekerde bedrag. Indien er gekozen wordt voor een dalende verzekering, dan zal de premie dalen naarmate het verzekerde bedrag lager wordt. De premie kan op verschillende manieren voldaan worden. De premiebetaling kan periodiek plaatsvinden, zoals per maand of per kwartaal. Het is echter ook mogelijk om de premie door middel van een koopsom te voldoen. Dat betekent dat alle verschuldigde premies in één keer worden voldaan bij aanvang van de overlijdensrisicoverzekering. Voor het afsluiten zal de verzekeraard de gezondheid van de verzekerde beoordelen, bijvoorbeeld door de verzekerde een gezondheidsverklaring te laten invullen.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman