De Nationale huisdierenverzekering

Vrije keuze voor dierenarts

Alle rassen kunnen verzekerd worden

Online declaratiemogelijkheden

Aantrekkelijke verzekeringspremie

KKV goedgekeurd

De Nationale huisdierenverzekering

De Nationale huisdierenverzekering voor huisdieren, zoals een kat of een hond. Huisdieren kunnen net als mensen te maken krijgen met ongelukjes en problemen op het gebied van de gezondheid. De Nationale huisdierenverzekering is een verzekering voor de kat of voor de hond en biedt een prima dekking tegen een lage premie. Huisdieren zonder zorgverzekering kunnen ongewild tot een grote financiële last leiden en dat kan voor een groot deel worden voorkomen met de zorgverzekering kat of hond van De Nationale.

Zorgverzekering voor de kat

De zorgverzekering kat van De Nationale biedt een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie. Het is ook mogelijk om kosten online te declareren bij De Nationale en er is geen enkel ras onder de katten uitgesloten van de polis. Met betrekking tot de dierenarts geldt dat er een vrije keuze geboden wordt, zodat de kat bij de eigen dierenarts hulp kan krijgen indien er zich problemen voordoen. De premie voor de kat kan online berekend worden, zodat meteen duidelijk wordt wat de kosten zullen zijn. Aanvullend kan een extra verzekering worden afgesloten voor onder meer een crematie, maar ook voor vaccinaties, gebitsbehandelingen, castratie en sterilisatie.

Zorgverzekering voor de hond

De dekking van de zorgverzekering voor de hond van De Nationale is net zo uitgebreid als die voor de kat en wordt bovendien ook tegen een aantrekkelijke premie aangeboden. Naast de zorgverzekering voor de hond, waarbij er een vrije keuze is ten aanzien van de dierenarts en er geen rassenuitsluiting geldt, is het ook mogelijk bij De Nationale een aanvullende crematieverzekering af te sluiten net als aanvullende opties voor onder meer sterilisatie, vaccinaties, gebitsbehandelingen en castratie. Het is dan ook mogelijk om een huisdieren-verzekering van De Nationale naar eigen wensen en inzicht samen te stellen.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman