Zelf.nl inboedelverzekering

Inboedel verzekerd tot een bedrag van 125.000 euro

Direct opzegbaar

Eigen risico is niet van toepassing

Vijftien procent korting op de premie in combinatie met woonhuisverzekering

Lage premie

Zelf.nl inboedelverzekering

Bij de inboedelverzekering van Zelf.nl zijn een groot aantal risico’s verzekerd. Risico’s waar iedere consument mee te maken kan krijgen, zoals het ontstaan van brand in een woning of een inbraak, waarbij kostbare goederen uit het huis kunnen verdwijnen. Of wat te denken van een blikseminslag of schade aan de inboedel als gevolg van een geknapte waterleiding. Al deze risico’s kunnen met een inboedelverzekering van Zelf afgedekt worden. De premie voor een dergelijke verzekering staat in geen enkele verhouding tot de financiële schade, die een onvoorziene gebeurtenis aan de inboedel kan doen ontstaan.

Premie van de inboedelverzekeringen

De premie, die voor het afsluiten en behouden van inboedelverzekeringen, in rekening wordt gebracht, is uiteraard afhankelijk van een verschillend aantal factoren. De waarde van de inboedel speelt daarbij natuurlijk een grote rol, maar ook de regio, waarin u woonachtig bent, kan invloed hebben op de hoogte van de premie. Indien er inbraakpreventieve maatregelen zijn genomen, dan kunnen de kosten van de inboedel verzekering omlaag. Verder zijn er nog een aantal aspecten, waarmee bij het vaststellen van de verzekeringspremie rekening zal worden gehouden, zoals de omvang van de dekking, het schadeverleden en de keuze om al of niet garantie te krijgen tegen een onderverzekering. Overigens wordt over de verzekeringspremie assurantiebelasting geheven en worden er afhankelijk van de situatie poliskosten in rekening gebracht. De verzekeringspremie voor de inboedel kan online worden berekend, zodat u direct inzicht krijgt in de kosten ervan.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman