Uitgebreide dekking

Beperkt eigen risico

Korting in combinatie met inboedelpolis

Scherpe verzekeringspremie

Aanvullende glasdekking

Zelf.nl opstalverzekering

De Zelf.nl opstalverzekering biedt een prima dekking voor schade die aan het eigen huis kan worden toegebracht. Wie eigenaar is van een woonhuis doet er goed aan de opstal te verzekeren en wie een hypotheek heeft, wordt daar zelfs veelal door de banken toe verplicht. Bij het wonen in een huurhuis hoeft er geen verzekering voor de opstal worden afgesloten. De opstalverzekering van Zelf.nl kent een uitgebreide dekking en biedt zelfs een korting van 15 procent als deze verzekering met een inboedelverzekering wordt gecombineerd.

Uitgebreide dekking Zelf.nl opstalverzekering

Met een opstalverzekering van Zelf.nl wordt er dekking geboden tot een schade van 400.000 euro. De dekking is uitgebreid en heeft betrekking op een groot aantal verschillende oorzaken. Zoals iedereen wel weet, kan rampspoed zomaar ineens ontstaan en dan is het fijn om te weten dat de financiële gevolgen in ieder geval niet desastreus zullen zijn.

Het kan gebeuren dat er om een of andere reden brand ontstaat in het huis. Als er dan net niet op tijd wordt ingegrepen, dan kan de brand tot een grote verwoesting van het woonhuis leiden. Met de opstalverzekering van Zelf.nl wordt daar in ieder geval dekking voor geboden, maar dat geldt ook als er zich een explosie voordoet met verwoesten gevolgen of als er door vorst schade aan de woning wordt toegebracht. Zelfs een inslag door een bliksem valt onder de uitgebreide dekking van deze verzekering.

De dekking is overigens niet alleen van toepassing op het woonhuis, maar bijvoorbeeld ook op een garage, schutting, tuin, schuur of ander bijgebouw dat bij de woning hoort.

Eigen risico

Het eigen risico is beperkt en de hoogte ervan hangt af van de gebeurtenis die de schade aan het woonhuis heeft veroorzaakt. Zo zal er bij de Zelf.nl opstalverzekering geen eigen risico in rekening worden gebracht op het moment dat de schade door brekende leidingen, inslag door bliksem, ontploffing of brand is ontstaan. Indien er sprake is van stormschade dan is er wel een eigen risico van toepassing met een bedrag van 225 euro per schadegeval. Indien er andere oorzaken zijn die tot schade aan het woonhuis hebben geleid, dan geldt het lage eigen risico van 50 euro.

Aanvulling met glasdekking

Er kan overwogen worden om bij het afsluiten van een Zelf.nl opstalverzekering ook meteen voor de aanvullende glasdekking te kiezen. Daarmee wordt namelijk glasschade verzekerd van ruiten. Het gaat dan om schade door breuken, waarbij de oorzaak bijvoorbeeld gelegen kan zijn in hagelstenen, maar ook door een ongelukje. De glasdekking kan niet afzonderlijk worden afgesloten, maar alleen in combinatie met een verzekering voor de opstal of voor de inboedel.

Wie meer inzicht wil krijgen in de hoogte van de premie van de Zelf.nl opstalverzekering kan deze eenvoudig online berekenen. Bedenk ook of het handig is om gelijk een inboedelverzekering af te sluiten, want dat levert namelijk in combinatie met de opstalverzekering een korting op van 15 procent.

Beoordeling van onze klanten

Goede rechtsbijstand

★★★★☆
4 5 1
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.

Prima geregeld

★★★★★
5 5 1
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld.

Goed

★★★★★
5 5 1
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.