Zelf.nl opstalverzekering

Uitgebreide dekking

Beperkt eigen risico

Korting in combinatie met inboedelpolis

Scherpe verzekeringspremie

Aanvullende glasdekking

Zelf.nl opstalverzekering

De Zelf.nl opstalverzekering biedt een prima dekking voor schade die aan het eigen huis kan worden toegebracht. Wie eigenaar is van een woonhuis doet er goed aan de opstal te verzekeren en wie een hypotheek heeft, wordt daar zelfs veelal door de banken toe verplicht. Bij het wonen in een huurhuis hoeft er geen verzekering voor de opstal worden afgesloten. De opstalverzekering van Zelf.nl kent een uitgebreide dekking en biedt zelfs een korting van 15 procent als deze verzekering met een inboedelverzekering wordt gecombineerd.

Uitgebreide dekking Zelf.nl opstalverzekering

Met een opstalverzekering van Zelf.nl wordt er dekking geboden tot een schade van 400.000 euro. De dekking is uitgebreid en heeft betrekking op een groot aantal verschillende oorzaken. Zoals iedereen wel weet, kan rampspoed zomaar ineens ontstaan en dan is het fijn om te weten dat de financiële gevolgen in ieder geval niet desastreus zullen zijn.

Het kan gebeuren dat er om een of andere reden brand ontstaat in het huis. Als er dan net niet op tijd wordt ingegrepen, dan kan de brand tot een grote verwoesting van het woonhuis leiden. Met de opstalverzekering van Zelf.nl wordt daar in ieder geval dekking voor geboden, maar dat geldt ook als er zich een explosie voordoet met verwoesten gevolgen of als er door vorst schade aan de woning wordt toegebracht. Zelfs een inslag door een bliksem valt onder de uitgebreide dekking van deze verzekering.

De dekking is overigens niet alleen van toepassing op het woonhuis, maar bijvoorbeeld ook op een garage, schutting, tuin, schuur of ander bijgebouw dat bij de woning hoort.

Eigen risico

Het eigen risico is beperkt en de hoogte ervan hangt af van de gebeurtenis die de schade aan het woonhuis heeft veroorzaakt. Zo zal er bij de Zelf.nl opstalverzekering geen eigen risico in rekening worden gebracht op het moment dat de schade door brekende leidingen, inslag door bliksem, ontploffing of brand is ontstaan. Indien er sprake is van stormschade dan is er wel een eigen risico van toepassing met een bedrag van 225 euro per schadegeval. Indien er andere oorzaken zijn die tot schade aan het woonhuis hebben geleid, dan geldt het lage eigen risico van 50 euro.

Aanvulling met glasdekking

Er kan overwogen worden om bij het afsluiten van een Zelf.nl opstalverzekering ook meteen voor de aanvullende glasdekking te kiezen. Daarmee wordt namelijk glasschade verzekerd van ruiten. Het gaat dan om schade door breuken, waarbij de oorzaak bijvoorbeeld gelegen kan zijn in hagelstenen, maar ook door een ongelukje. De glasdekking kan niet afzonderlijk worden afgesloten, maar alleen in combinatie met een verzekering voor de opstal of voor de inboedel.

Wie meer inzicht wil krijgen in de hoogte van de premie van de Zelf.nl opstalverzekering kan deze eenvoudig online berekenen. Bedenk ook of het handig is om gelijk een inboedelverzekering af te sluiten, want dat levert namelijk in combinatie met de opstalverzekering een korting op van 15 procent.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman