Zelf.nl

Zelf.nl verzekeringen

Zelf.nl is een online aanbieder van financiële producten en is opgericht door Proteq Schadeverzekeringen NV en Proteq Levensverzekeringen NV en daarmee een onderdeel van SNS Reaal. De doelstelling van Zelf is de kosten zo laag mogelijk proberen te houden en geen of weinig geld te besteden aan kostbare marketingactiviteiten, via de televisie of radio. De klanten profiteren rechtstreeks van de lage overheadkosten, want dat vertaalt zich namelijk weer in de premie van de verzekeringen. Het kantoorpand van Zelf is gevestigd in Heerhugowaard.

Verzekeringen van Zelf

De financiële producten van Zelf.nl bestaan uit verzekeringen, die online kunnen worden afgesloten. De verzekeringen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, zoals de autoverzekering onder de categorie auto valt. De overige categorieën bestaan uit rechtsbijstand, reis, uitvaart, woon, dier en zorg, ongevallen en aansprakelijkheid. In de verschillende categorieën worden er weer diverse verzekeringen en dekkingvarianten aangeboden. Bij Zelf.nl staat de klant altijd centraal en als uitgangspunt wordt daarbij het verstrekken van duidelijke informatie geboden. Uitgebreide informatie over de verzekeringen, de voorwaarden en de premie kan bijvoorbeeld gevonden worden op de downloadpagina op de website van Zelf.nl. Verdere informatie wordt aangeboden in de verschillende productwijzers, die online kunnen worden bekeken. Ook algemene informatie over bijvoorbeeld verzekeringen en geldzaken wordt online verstrekt via de website van wijzeringeldzaken.nl.

Service van Zelf

Zelf.nl biedt een snelle service en klanten kunnen zowel telefonisch als via de email contact opnemen met de online verzekeraar. Telefonisch contact met Zelf.nl is mogelijk tijdens werkdagen en op zaterdagen gedurende vastgestelde tijden. Ook wordt de mogelijkheid aan klanten geboden om teruggebeld te worden door een van de medewerkers door van de terugbelservice gebruik te maken.