Kruidvat opstalverzekering

Optimale dekking woonhuis

Bijgebouwen ook verzekerd

Zelf eigen risico bepalen

Garantie tegen onderverzekering

Kruidvat opstalverzekering

De Kruidvat opstalverzekering verzekert het woonhuis en de bijgebouwen tegen schade. Er geldt een uitzondering voor deze woonhuisverzekering, want een appartement kan niet via deze polis worden verzekerd. Dat gebeurt namelijk via de Vereniging van Eigenaren. De opstalpolis biedt naast een lage premie meerdere voordelen, zoals het zelf kunnen bepalen van het eigen risico. Het verzekeren van de opstal is niet alleen belangrijk, maar in sommige situaties ook verplicht. Bijvoorbeeld als er een hypotheek op de woning rust.

Verzekerd bedrag en vergoeding

Op de polis van de Kruidvat opstalverzekering zal het verzekerd bedrag van het woonhuis worden vermeld. De polis biedt echter ook een vergoeding voor specifieke kosten, zoals kosten om verder schade aan de woning te beperken of te voorkomen. Dat wordt ook wel de bereddingskosten genoemd. Voor een vergoeding komt verder in aanmerking de kosten van deskundigen en experts alsook de kosten voor noodzakelijk onderdak en kosten van het opruimen van de woning. Verdere noodzakelijke kosten komen voor een vergoeding van maximaal 500 euro in aanmerking. De premie van de polis zal aan de hand van het CBS prijsindexcijfer voor woningen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van het verzekerd bedrag. De premie kan dus omhoog, maar ook omlaag gaan en daarmee wordt er garantie geboden tegen onderverzekering.

Uitsluitingen

De polis van de Kruidvat opstalverzekering kent een aantal uitsluitingen. De schade aan de opstal komt bijvoorbeeld niet voor een vergoeding in aanmerking als de schade veroorzaakt is door vochtdoorlating van muren of als gevolg van onvoldoende onderhoud aan het huis. Het is dus wel even belangrijk om de polisvoorwaarden goed door te nemen voor het afsluiten van de opstalpolis.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman