WA verzekering met beperkt casco dekking

De WA bootverzekering met beperkt cascodekking dekt niet alleen schade die aan anderen wordt toegebracht, maar ook schade aan de eigen boot als gevolg van bepaalde oorzaken.

Dekking

De WA dekking heeft betrekking op de wettelijke aansprakelijkheid. De beperkt casco dekking van de bootverzekering voorziet in een vergoeding van schade aan de eigen boot als de schade is ontstaan door storm, brand, diefstal of bliksem. De inboedel kan meeverzekerd zijn tot een bepaald percentage.

Geen WA verzekering nodig voor kleine boten

Het is niet nodig om kleine bootjes, zoals een kano of bootje met minder dan 4 pk of een roeiboot WA te verzekeren. De schade die eventueel ontstaat bij derden kan op grond van de AVP worden vergoed.

WA beperkte casco bootverzekering voor uitgebreide dekking

Wie de eigen boot wil verzekeren tegen schade, maar niet volledig alle risico’s wil uitsluiten, kan de keuze voor een WA beperkt casco bootverzekering maken. Schade door brand of storm, maar ook diefstal is daarbij in de dekking opgenomen. De meeste uitgebreide bootverzekering biedt nog meer bescherming tegen financiële risico’s en betreft de volledig casco bootverzekering.

Online Meeùs bootverzekering afsluiten

De Meeùs bootverzekering kunt u online afsluiten, maar voordat dat u dat doet, is het handig om van de rekenmodule gebruik te maken. Dan wordt de hoogte van de premie voor het verzekeren van de boot meteen duidelijk. Het uitrekenen van de premie is heel simpel, want op de website van Meeùs hoeft alleen maar een aantal gegevens over de boot, voorkeur voor de verzekering en nog een aantal gegevens te worden ingevuld.

Beoordelingen van onze klanten