Top 5 bootverzekering tips

Top 5 bootverzekering tips

Nederland staat bekend als land waar watersport populair is. Een groot aantal mensen in Nederland is eigenaar van een boot en vaart daarmee op recreatieve wijze of doet mee aan wedstrijden. Het aanbod van vaartuigen in dit land is enorm gevarieerd, vanaf de kleinste roeiboot tot een luxe jacht en van zeilschepen tot fantastische motorboten. De verschillen doen zich voor in waarde, grootte en snelheid, maar er is ook een overeenkomst. Iedere eigenaar is zuinig op de eigen boot en wie verstandig is sluit een bootverzekering af.

Een WA verzekering is voor boten in Nederland niet wettelijk verplicht gesteld door de overheid. In andere landen kan er wel sprake zijn van een verplichting. De keuze is vrij, maar met een WA bootverzekering en aanvullende beperkt of volledig casco dekking kan financieel leed voorkomen worden.

Vaartuig alleen WA of ook casco verzekeren?

Er zijn meerdere dekkingen mogelijk voor het verzekeren van een vaartuig, waarbij de complete casco dekking de meest uitgebreide verzekering is voor een boot. Schade die onverhoopt door eigen toedoen ontstaat, wordt namelijk met deze dekking zelfs vergoed. Bij een beperkt casco dekking is dat niet het geval, maar wordt wel schade door diefstal, brand, storm of bliksem vergoed.

 

De hoogte van de premie van de bootverzekering zal van meerdere factoren afhankelijk zijn, zoals van de dekking. Andere factoren die een rol spelen zijn de waarde van de boot, vaargebieden en ligplaatsen. Uiteraard speelt het type boot daarbij ook nog een rol.

Top 5 tips voor bootverzekeringen

Er kan bij meerdere verzekeraars een bootverzekering worden afgesloten in bijvoorbeeld de vorm van een watersportverzekering of pleziervaartverzekering. De premies en voorwaarden verschillen, zodat aangeraden kan worden te vergelijken en daarmee rekening te houden met de top 5 tips voor bootverzekeringen.

 

1. Bepaal de dekking
2. Vraag offertes op bij meerdere verzekeraars
3. Maak een vergelijking tussen de offertes
4. Profiteer van kortingen
5. Doe uw voordeel met acties

 

Het is belangrijk om eerst de gewenste dekking te bepalen, waarbij onder meer gekeken kan worden naar factoren, als het vaargebied, eigen risico en ligplaats van de boot. Is een WA bootverzekering voldoen of bent u beter uit met een volledig casco dekking.

 

Na het bepalen van de gewenste dekking kunnen er meerdere offertes bij verschillende verzekeraars online worden aangevraagd. Deze offertes kunnen vervolgens met elkaar worden vergeleken.

 

Er kan uiteraard op de premie worden gelet, maar het is ook interessant om te kijken of een verzekeraar een bepaalde korting hanteert of bijvoorbeeld een actuele actie kent, waarbij er van financieel voordeel geprofiteerd kan worden bij het afsluiten van een bootverzekering. Er zijn doorgaans meerdere verzekeraars die aantrekkelijke acties bieden, bijvoorbeeld als het vaarseizoen weer aanbreekt. Kortingen kunnen ook worden aangeboden, bijvoorbeeld als er naast het afsluiten van een bootverzekering ook nog een of meerdere andere verzekeringen lopen bij dezelfde verzekeraar. Met de top 5 tips voor bootverzekeringen is het mogelijk om de meest geschikte bootverzekering te vinden.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman