Meeùs bootverzekering

Meeùs bootverzekering

Met de Meeùs bootverzekering kan bijna elke boot op maat verzekerd worden. De Meeùs bootverzekering is er dan ook niet alleen voor superjachten in het buitenland, maar ook voor opblaasbare boten biedt deze polis een prima dekking. De verzekeringen van de Meeùs bootverzekeringen zijn overigens altijd in diverse varianten beschikbaar. Daarom kan elke boot op maat verzekerd worden door bij deze verzekeraar een polis af te sluiten, waarbij er uiteraard van alle andere voordelen geprofiteerd kan worden.

Meeùs bootverzekeringen

De praktische rekenmodule kan altijd gebruikt worden om de premie van de Meeùs bootverzekering online uit te rekenen. Maar voordat daar gebruik van wordt gemaakt, is het handig om te weten, uit welke verzekeringen voor de boot een keuze kan worden gemaakt. Er zijn vier verzekeringen beschikbaar, zoals de WA bootverzekering en de WA Casco verzekering. Daarnaast zijn er nog de WA brandverzekering en de WA diefstal bootverzekering. Bij de brandverzekering is er een WA dekking , maar ook een dekking tegen brand- en ontploffingsschade. Met betrekking tot de brand/diefstal dekking geldt dat schade aan de boot als gevolg van brand of diefstal met de Meeùs bootverzekering wordt vergoed.

Online Meeùs bootverzekering afsluiten

De Meeùs bootverzekering kunt u online afsluiten, maar voordat dat u dat doet, is het handig om van de rekenmodule gebruik te maken. Dan wordt de hoogte van de premie voor het verzekeren van de boot meteen duidelijk. Het uitrekenen van de premie is heel simpel, want op de website van Meeùs hoeft alleen maar een aantal gegevens over de boot, voorkeur voor de verzekering en nog een aantal gegevens te worden ingevuld.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman