Meeùs rechtsbijstandverzekering

Meeùs rechtsbijstandverzekering

Met het afsluiten van een Meeùs rechtsbijstandverzekering wordt er een uitstekende polis aangeboden, waarbij er aanspraak gemaakt kan worden juridische hulp tegen een scherpe premie. Indien er een beroep wordt gedaan op de Meeùs rechtsbijstandverzekering zal er geen sprake zijn van een eigen risico. De polis is geschikt voor juridische bijstand op verschillende gebieden, variërend van arbeidsconflicten tot problemen op het gebied van consumentenrecht. Elke verzekerde profiteert standaard van meerdere voordelen.

Keuze uit drie dekkingen

De Meeùs rechtsbijstandverzekering wordt aangeboden in drie varianten, maar voor alle dekkingen geldt dat er altijd sprake is van deskundige bijstand van juristen of advocaten. De juridische proceskosten komen voor een vergoeding in aanmerking net als de kosten die de rechtszaak zelf met zich meebrengt. De drie varianten van de Meeùs rechtsbijstandverzekering bestaat uit verkeersrechtsbijstand, rechtsbijstand particulier compleet en de particulier basis rechtsbijstandpolis. De verzekeraar biedt bij de verschillende polissen de bijstand aan van erkende specialisten op de uiteenlopende rechtsgebieden.

Scherpe premie

De scherpe premie voor één van de drie polissen in de vorm van een Meeùs rechtsbijstandverzekering kan online worden uitgerekend, waarbij er voor de vaststelling van de premie rekening wordt gehouden met meerdere factoren. In de eerste plaats zullen de juridische zaken, waarvoor men dekking wenst van invloed zijn op de hoogte van de polispremie. Daarnaast is de gekozen modulen eveneens bepalend. De premie is echter scherp en de Meeùs rechtsbijstandverzekering is online af te sluiten. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden om de berekende premie via e-mail te ontvangen.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman