Meeùs caravanverzekering

Meeùs caravanverzekering

De Meeus caravanverzekering biedt mogelijkheden om zowel een nieuwe caravan als een oudere caravan optimaal te verzekeren. Er kan dan ook een keuze voor een polis gemaakt worden die het beste bij de betreffende situatie aansluit. Daarbij kan de verzekerde zelf altijd besluiten om een aanvullende dekking te nemen. Er kan verder van diverse voordelen geprofiteerd worden als de Meeus caravanverzekering wordt afgesloten. Zo kan een extra premiekorting worden verstrekt bij de keuze voor een vrijwillig eigen risico.

Dekking Meeus caravanverzekering

Er kan bij het afsluiten van een Meeus caravanverzekering direct een keuze worden gemaakt voor het verzekeren van de caravan tegen brand, storm en diefstal of voor een all risk dekking. De caravan zal bij een all risk dekking tegen vrijwel iedere vorm van schade zijn verzekerd.

Het is mogelijk om voor een eigen risico te kiezen. Indien de verzekerde bij het afsluiten van de polis de keuze maakt voor een vrijwillig eigen risico, dan zal dat een korting op de premie opleveren. De korting op de premie bedraagt dan maximaal 30 procent.

De dekking van de verzekering voor de caravan of vouwcaravan is gedurende het hele jaar van toepassing. Dat betekent dat de caravan eveneens verzekerd is tijdens de winterstalling. Wie de polis online afsluit krijgt direct een voorlopige dekking voor de caravan, zodat men direct met een goede verzekering de weg op kan.

Eigen risico en premiekorting

Bij de Meeus caravanverzekering is er standaard een eigen risico van 75 euro per gebeurtenis van toepassing. De keuze voor het vrijwillig eigen risico heeft betrekking op een bedrag van 125 euro, 250 euro en 500 euro naast het standaardbedrag. Wie voor een extra vrijwillig eigen risico van 125 euro kiest, krijgt een premiekorting van 10 procent. De korting op de premie loopt op naar 20 procent als het extra vrijwillig eigen risico uitkomt op 250 euro. De hoogste premiekorting wordt geboden bij de keuze voor een extra vrijwillige eigen risico van 500 euro.

Indien er voor de Topmodule wordt gekozen die gecombineerd gaat met een nieuwwaarderegeling van 7 jaar geldt er geen algemeen eigen risico. Er geldt altijd een apart eigen risico voor hagelschade. Er kan namelijk ook voor een verzekering tegen hagelschade worden gekozen. Bij schade die aan de caravan of vouwcaravan ontstaat door hagel zal er wel altijd een eigen risico van 75 euro worden gehanteerd.

Het afsluiten van een Meeus caravanverzekering is heel simpel. Via de website van Meeus kan een gebruikersnaam en wachtwoord worden gekozen, waarna de polis online kan worden afgesloten. De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen daarna altijd gebruikt worden om inzage te krijgen in de Meeus caravanverzekering, maar ook wordt daarmee de gelegenheid gegeven om wijzigingen aan te brengen. De caravan kan nu direct verzekerd worden tegen prima voorwaarden en tegen een acceptabele premie. Mocht iemand zich bedenken, dan wordt daar gedurende veertien dagen de gelegenheid toe geboden.

Beoordeling van onze klanten