Meeùs inboedelverzekering

Meeùs inboedelverzekering

De Meeus inboedelverzekering bestaat uit een polis met een uitgebreide dekking tegen een voordelige premie. Het verzekeren van de huisraad is altijd aan te raden, want de financiële gevolgen van bijvoorbeeld een brand of een inbraak, waarbij er goederen worden weggenomen, zijn niet te overzien. Met de Meeùs inboedelverzekering kiest u voor het voordelig verzekeren van uw inboedel en ebt u de mogelijkheid om voor een aanvullende dekking te kiezen.

Voordelen op een rijtje

Een voordeel van het afsluiten van een Meeùs inboedelverzekering is dat er een korting kan worden verkregen op de premie indien er sprake is geweest van het nemen van preventieve beveiligingsmaatregelen. Een ander voordeel van de Meeùs inboedelverzekering is dat het mogelijk is om garantie te verkrijgen tegen onderverzekering. Verder is het mogelijk om de keuze te maken voor een optionele aanvulling op de polis, zodat ook persoonlijke bezittingen buiten de woning onder de dekking kunnen vallen.

Premie Meeùs inboedelverzekering

Er zijn een aantal bepalende factoren, die invloed hebben op de hoogte van de premie van de Meeùs inboedelverzekering. De woonplaats van de verzekerde is één van de factoren, waarbij er bij een woonplaats in een stad een hoger risico wordt ingeschat op bijvoorbeeld inbraak als op het platteland. Ook het type woning kan invloed hebben op de hoogte van de Meeùs inboedelverzekering. Verder wordt de premie vastgesteld op basis van de verzekerde waarde van de inboedel. Een lage waarde betekent dat de premie uiteraard ook laag zal uitvallen. U kunt zelf de premie online uitrekenen op de website van Meeùs.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman