Meeùs reisverzekering

Meeùs reisverzekering

De Meeùs reisverzekering bestaat uit een doorlopende variant, die voor een individu kan worden afgesloten of voor het complete gezin. Het voordeel van het afsluiten van een Meeùs reisverzekering is dat de inhoud ervan afgestemd kan worden op de situatie. Naar wens kan de polis worden aangevuld met een annuleringsverzekering tegen een zeer voordelige premie. Het is verstandig om goed verzekerd op reis te gaan om grote financiële schadeposten tijdens de vakantie te voorkomen.

Dekking

De Meeùs reisverzekering kan op verschillende vorm krijgen, maar er zijn standaard een aantal voordelen van toepassing. In de dekking van de doorlopende reispolis is de werelddekking namelijk standaard opgenomen. De geneeskundige kosten zijn eveneens standaard meeverzekerd en de hulplijn is vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week te bereiken. Het is altijd voordeliger om een doorlopende Meeùs reisverzekering af te sluiten als een verzekerde meer dan twee weken per jaar op reis gaat of meerdere keren per jaar korter op vakantie gaat. Het voordeel van een doorlopende polis is bovendien dat u niet voor elke trip opnieuw een Meeùs reisverzekering hoeft af te sluiten.

Premie

Er kan online worden uitgerekend hoe voordelig de premie van de Meeùs reisverzekering zal uitvallen. De hoogte van de premie is afhankelijk van de gekozen dekking, zoals budget, comfort of premium. Verder zal de hoogte van de premie mede bepaald worden door de keuze voor aanvullingen, zoals een annuleringsverzekering of rechtsbijstandsverzekering. Tot slot is de hoogte van de verzekeringspremie van de Meeùs reisverzekering afhankelijk van het aantal personen, dat verzekerd wordt.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman