FBTO bootverzekering

FBTO bootverzekering

De FBTO bootverzekering wordt door de verzekeraar aangeboden onder de noemer van een pleziervaartuigverzekering. Het is immers ook de bedoeling om met het vaartuig veel plezier te beleven. Daarom is het van belang om een FBTO boot verzekering af te sluiten voor het geval er schade aan het pleziervaartuig ontstaat, zodat de financiële gevolgen niet tot een probleem zullen leiden. Overigens wordt er nog een aantrekkelijke korting geboden van tien procent op de premie als de verzekerde een lidmaatschap heeft bij een erkende watersportvereniging.

Voordelen

Ga gerust met het vaartuig het water op als er sprake is van een FBTO bootverzekering. Het betreft een WA Casco verzekering met een diversiteit aan dekkingen. Niet alleen de schade aan het vaartuig of aan de inboedel valt namelijk onder de dekking, maar ook aansprakelijkheid en persoonlijke ongevallen zijn verzekerd met de FBTO boot verzekering.

Aanschafwaarderegeling

Met de WA Casco dekking van de FBTO boot verzekering wordt de meest voorkomende schade aan het pleziervaartuig gedekt. Bovendien is er ook sprake van een financiële vergoeding aan derden als aan hen met de boot schade wordt toegebracht. Indien de boot niet ouder is dan acht jaar en er ontstaat schade binnen drie jaar na aankoop van het pleziervaartuig, dan zal met de FBTO bootverzekering de aanschafwaarde worden vergoed. In het geval er sprake is van noodzakelijke kosten in verband met repatriëring vanuit het buitenland, komen ook deze kosten in aanmerking voor een vergoeding. Dat geldt eveneens voor de kosten van berging of hulpverlening.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman