Kruidvat huisdierenverzekering

Onverwachte medische kosten voorkomen

Hoge vergoeding tot 3.500 euro

Aanvullende modules beschikbaar

Veertien dagen bedenktijd

Kruidvat huisdierenverzekering

De Kruidvat huisdierenverzekering is ideaal voor elk huishouden, waar een kat of hond deel van uitmaakt. Hoge onverwachte kosten bij de dierenkliniek of dierenarts kunnen voorkomen worden door het huisdier voor medische kosten te verzekeren. De tarieven bij de dierenartsen stijgen alleen maar en met een huisdierenpolis is het prettig om te weten, dat daar een rekening meer mee hoeft te worden gehouden. Profiteer dus van de voordelen van een dergelijke polis met de wetenschap dat de hond of kat goed is verzekerd en altijd op medische zorg kan rekenen.

Vergoeding medische kosten

Hoge uitgaven voor het huisdier kunnen dus prima voorkomen worden door een ziektekostenverzekering voor het huisdier af te sluiten. Kosten als voor een consult of bloedonderzoek, hondenkraag, darmoperatie of opname in de kliniek kunnen hoog oplopen, maar komen met de Kruidvat huisdierenverzekering voor een vergoeding in aanmerking. De prijzen per dierenarts verschillen uiteraard, maar dat de medische kosten voor honden en katten hoog kunnen oplopen, staat vast. Er wordt na het afsluiten van de huisdierenpolis maandelijks een betaalbare premie in rekening gebracht.

Declaraties

Per declaratie is er bij de Kruidvat huisdierenverzekering sprake van een eigen risico van een bedrag van 35 euro. Indien de declaraties bijvoorbeeld een keer in de zes maanden worden ingediend, dan zal er in dat geval 35 euro worden ingehouden bij de vergoeding van de gemaakte kosten. Een hond of kat n naast de basisdekking verder aanvullend verzekerd worden via Kruidvat. De aanvullende verzekeringen bestaan namelijk uit een crematiedekking en reisverzekering. Crematie wordt steeds vaker toegepast bij huisdieren en daar kan de aanvullende dekking voor afgesloten worden. De reisverzekering is handig voor degene die het huisdier mee op reis nemen naar het buitenland.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman