Kruidvat inboedelverzekering

Garantie tegen onderverzekering

Standaard meeverzekering tuinmeubelen

Verbeteringen tot 5.000 euro verzekerd

Scherpe premie

Kruidvat inboedelverzekering

De Kruidvat inboedelverzekering biedt een optimale dekking voor de spullen in en rond de woning. De inboedel van een gemiddeld huishouden vertegenwoordigd over het algemeen een behoorlijke waarde en het is verstandig om het risico van schade in te dekken. Dat kan tegen een lage premie en met meerdere voordelen, zoals de garantie nooit onderverzekerd te zijn en het gegeven dat tuinmeubelen standaard onderdeel uitmaken van de inboedelpolis. Dat geldt trouwens ook voor het gereedschap en de inhoud van de garage of schuur.

Schade aan inboedel gedekt

Met de Kruidvat inboedelverzekering wordt de schade aan de inboedel van het huis gedekt, zoals meubels, geluidsinstallaties, computers en randapparatuur. Voor een aantal objecten geldt er een maximale vergoeding. Zo bedraagt de vergoeding voor de inhoud van de koelkast of vrieskist bij stroomuitval maximaal 1.250 euro en is het huurdersbelang tot een bedrag van 5.000 euro verzekerd. Indien er sprake is van sieraden met een waarde van in totaal meer dan 12.500 euro, dan wordt de voorwaarde gesteld dat deze bewaard worden in een verankerde inbraakwerende kluis. Er wordt ook dekking geboden tegen schade door vandalisme en diefstal buiten het huis.

Voorwaarden Kruidvat inboedelverzekering

Er worden wel een aantal voorwaarden gesteld voor het verzekeren van de inboedel via de Kruidvat inboedelverzekering. Zo moet het huis goed onderhouden zijn en voorzien zijn van een hard dak en dus niet over een rieten dak beschikken. Het huis moet verder alleen voor een woonbestemming gebruikt worden en mag niet gedeeltelijk of geheel verhuurd zijn. Een andere voorwaarde voor het verzekeren van de inboedel is, dat het huis zich niet onder of boven een horecagelegenheid mag bevinden. Kruidvat kan consumenten bovendien geen passende aanbieding doen, indien het inkomen van een gezinslid hoger is dan 4.850 euro.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman