Kruidvat WA verzekering

Werelddekking is standaard

Eigen risico ontbreekt

Verzekerd voor juridische bijstand

Hoog verzekerd bedrag

Kruidvat WA verzekering

De Kruidvat WA verzekering betreft een zogenoemde aansprakelijkheidsverzekering. Ongeveer 95 procent van de inwoners van Nederland hebben een dergelijke verzekering afgesloten bij een van de schadeverzekeraars. De polis biedt dekking aan schade als een derde de verzekerde bijvoorbeeld aansprakelijk stelt. Er kan in allerlei situaties schade ontstaan, zoals door een kind die bij de buren per ongeluk een bal door de ramen heeft geschoten tijdens het voetballen. Bij een aansprakelijkheidspolis is de schade daarvan dan gedekt.

Keuze verzekerd bedrag

De dekking van de Kruidvat WA verzekering wordt aangeboden met een hoog verzekerd bedrag tegen een lage premie. Daarbij kan er een keuze worden gemaakt tussen de verzekerde bedragen van 1.250.000 euro of 2.500.000 euro. Kinderen zijn standaard verzekerd op de polis van de ouders en dat geldt ook voor studerende uitwonende kinderen. Er dient dan uiteraard wel een keuze voor de gezinspolis te worden gemaakt. In dat geval zijn naast de kinderen ook eventuele logees en de hulp in de huishouding meeverzekerd. Bij een alleenstaandenpolis is dat van de logees en de hulp in de huishouding eveneens van toepassing.

Uitgebreide dekking

De dekking van de Kruidvat WA verzekering is uitgebreid met een standaard werelddekking en vergoeding schade, die de verzekerde, huisgenoten of eigen huisdier heeft veroorzaakt. Bij schade aan onroerende zaken komt die schade voor een vergoeding in aanmerking, die is toegebracht aan een door de verzekerde bewoond pand of woonboot. Overigens wordt er ook schade gedekt als er sprake is ontstaan bij als gevolg van het helpen bij een verhuizing van vrienden of familie. In dat geval bedraagt de vergoeding maximaal 12.500 euro per gebeurtenis voor de benadeelden in totaal.

Beoordeling van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman