Aon inboedelverzekering

All risk dekking

Geen onderverzekering

Elke dag opzegbaar

Dekking tot 12.000 euro voor computer

AON inboedelverzekering

De Aon inboedelverzekering biedt verzekerden de garantie dat er geen sprake van onderverzekering zal zijn bij het all risk verzekeren van de inboedel. Er hoeven in dat geval ook geen moeilijke inboedelwaardemeters meer worden ingevuld. De polis biedt dekking tegen schade aan de inboedel die ontstaan is door plotselinge en van buitenkomende gebeurtenissen die onvoorzien hebben plaatsgevonden. Dat is meteen het opvallende kenmerk en voordeel in vergelijking met andere verzekeraars, waar vooral met name genoemde gebeurtenissen verzekerd zijn.

Geen onderverzekering

Bij de Aon inboedelverzekering is onderverzekering uitgesloten. De verzekerde waarde zal dan ook nooit lager zijn dan de werkelijke waarde van de inboedel. Kostbare apparatuur, zoals audiovisuele apparaten en computers worden standaard tot een bedrag van 12.000 euro verzekerd. Indien de verzekerde bijzondere goederen in huis heeft, zoals kunstvoorwerpen of antiek, dan geldt een standaard verzekerde waarde tot een bedrag van maximaal 15.000 euro.

Maak gebruik van de gratis overstapservice

Bij het afsluiten van een Aon inboedelverzekering kan er indien nodig en gewenst gratis gebruik worden gemaakt van de oversluitservice. Aon Direct zorgt er dan voor dat de bestaande polis tijdig beëindigd wordt en houdt daarbij rekening met de geldende opzegvoorwaarden. Bovendien profiteert de verzekerde gelijk van een all risk dekking, maar wordt de premie pas in rekening gebracht als de bestaande polis is beëindigd. Verder worden er bij het afsluiten van de polis geen poliskosten bij de verzekerde in rekening gebracht.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman