Aon opstalverzekering

AON opstalverzekering

De Aon opstalverzekering wordt aangeboden als een woonhuisverzekering. De lage premie van deze verzekering wordt gecombineerd met een complete allrisk dekking. Onvoorziende van buitenkomende gebeurtenissen vallen onder de dekking van deze verzekering. Hier onderscheidt de verzekeraar zich mee, want bij veel verzekeraars vallen uitsluitend met name genoemde gebeurtenissen onder de dekking. Bij het afsluiten van een Aon opstalverzekering geldt dekking voor alle plotselinge en van buitenaf komende gebeurtenissen.

Dekking woonhuisverzekering met glas en tuin

De dekking van de Aon Direct opstalverzekering is een woonhuisverzekering met een allrisk dekking. Dat is een van de grote voordelen van deze verzekering, maar er zijn nog een aantal voordelen op te noemen. Zo is er geen sprake van onderverzekering en zijn glas en de tuin gratis meeverzekerd. Ook hiermee onderscheidt de opstalverzekering van Aon zich ten opzichte van andere verzekeraars.

Al het glas in deuren, ramen, vensters alsook in kunststof koepels is verzekerd tegen breuk. De gratis glasdekking is ook van toepassing op glas in windschermen of glas dat zich in een afscheiding van het balkon of terrein van bevindt. Indien er sprake is van een gebrek bij glas in lood en draadglas dan geldt een uitsluitingsgrond.

Een tuin kan ook een grote waarde vertegenwoordigen en bij de Aon opstalverzekering is de tuin gratis meeverzekerd tot een waarde van 25.000 euro. Daarop geldt wel een uitzondering en dat is schade aan beplanting en tuinaanleg die door weer of weersinvloeden is ontstaan.

Aparte garage meeverzekeren

Een garage die niet vast aan een woonhuis zit, kan desgewenst worden meeverzekerd bij de Aon opstalverzekering. In dat geval geldt wel de voorwaarde dat de garage zich binnen een straal van driehonderd meter rond de woning bevindt. Indien de garage aan het woonhuis zit of vrijstaand op het woonperceel staat, dan geldt dat deze niet apart als opstal verzekerd hoeft te worden.

Eigen risico

Het eigen risico bij stormschade is bij de Aon opstalverzekering 225 euro. Dat bedrag wordt vrijwel door alle verzekeraars bij stormschade standaard gehanteerd. Voor overige schadegebeurtenissen geldt dat er een eigen risico van toepassing is van 100 euro. Het eigen risico kan ook komen te vervallen. In dat geval dient er sprake te zijn van het gebruikmaken van de gratis herstelservice.

Op de Aon opstalverzekering zijn een aantal uitsluitingen van toepassing. Een van de uitsluitingen is als de schade door opzet wordt toegebracht. Ook onvoldoende onderhoud aan de woning kan als uitsluiting gelden als de schade daardoor is ontstaan. Een vulkaanuitbarsting en een aardbeving tellen eveneens als uitsluiting, maar dat geldt ook als er een dijk doorbreekt, waaruit een overstroming voortvloeit. Verder geldt een kernreactie en een molest, zoals muiterij, oproer en een oorlogsconflict als uitsluiting.

Wie de Aon opstalverzekering wil afsluiten, kan nu eerst de premie berekenen via de website van Aon. Daarbij dienen een aantal gegevens te worden ingevuld, zoals het type woonhuis. De vragen wijzen zich vanzelf en als de premie berekend is, wordt de gelegenheid geboden de opstalverzekering online bij Aon af te sluiten.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman