Vragen stellen aan juristen

Keuze uit vijf modules

Zelf onderdelen verzekeren

Altijd opzegbaar

Scherpe premie

AON rechtsbijstandverzekering

De Aon rechtsbijstandverzekering biedt rechtshulp op het moment dat er zich een juridisch conflict voordoet. Er wordt bij conflicten de beste juridische dienstverlening geboden, waarbij er service wordt verleend door verschillende specialisten. Overigens kan de hulp ook worden ingeschakeld voordat er een voortslepende juridisch conflict ontstaat en geschillen voorkomen kunnen worden. De dekking van de Aon rechtsbijstandverzekering kan worden afgestemd op de persoonlijke situatie. De verschillende dekkingen sluiten aan op situaties in het dagelijkse leven.

Opbouw uit modules

De Aon rechtsbijstandverzekering wordt opgebouwd uit verschillende modules. Er zijn in totaal vijf modules die ieder afzonderlijk van elkaar afgesloten kunnen worden. Zo is er de rechtsbijstand module Wonen, waarbij juridische kosten gedekt worden die betrekking hebben op conflicten rondom de woning. Bijvoorbeeld ten aanzien van de aankoop bij nieuwbouw of een conflict met de overheid met betrekking tot het niet verkrijgen van een bouwvergunning.

 

De module rechtsbijstand Consument heeft betrekking op het consumentenrecht en biedt dekking voor rechtshulp in Europa voor verschillende consumentenzaken. Wie bijvoorbeeld een online aankoop heeft gedaan, waar een conflict over ontstaat, kan een beroep doen op de rechtshulp. Of als er zich een geschil voordoet ten aanzien van telefonie, internet of energie.

 

De rechtsbijstand module Verkeer biedt een wereldwijde dekking v oor professionele rechtshulp aangaande zaken die betrekking hebben op deelname van de verzekerde in het verkeer.

 

De module Inkomen kan eveneens als onderdeel van de Aon rechtsbijstandverzekering worden gekozen. Deze module biedt dekking voor juridische bijstand als de verzekerde bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met ontslag of wanneer er een geschil is met instantie die een uitkering moet verstrekken.

 

De vijfde module Fiscaal & Vermogen biedt uitkomst in conflicten die zich voordoen met bijvoorbeeld de Belastingdienst, maar ook als er onenigheid bestaat over een transactie met effecten.

Juridische hulp met Aon rechtsbijstandverzekering

Bij het afsluiten van een Aon Direct rechtsbijstandverzekering kan er gerekend worden op juridische hulp in conflicten. Bij het ontstaan van schade of een conflict wordt altijd aangeraden om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verzekeraar. Dat kan telefonisch. Na de aanmelding van het conflict of geschil zal er zo snel mogelijk actie worden ondernomen. In elk geval wordt meteen verteld wat de verzekerde het beste kan doen en wat verder de mogelijkheden zijn. Het is ook mogelijk online het conflict of geschil te melden.

Er kan geprofiteerd worden van uiteenlopende voordelen als er bij Aon Direct een rechtsbijstandverzekering wordt afgesloten. Zo kan de verzekerde rechtstreeks vragen voorleggen aan ervaren juristen. Er wordt bovendien een dekking geboden voor externe kosten tot een bedrag van 12.500 euro. De consument wordt voor het afsluiten van de verzekering in staat gesteld om een dekking te nemen die op de persoonlijke situatie is afgestemd. De verzekering kan bij Aon op ieder moment weer worden opgezegd. Er is namelijk sprake van directe opzegbaarheid. Wie interesse heeft kan de premie online bereken via de website van Aon Direct.

Beoordelingen van onze klanten

Goede rechtsbijstand

★★★★☆
4 5 1
Nooit geen problemen. Na ongeval een goede rechtsbijstand gehad.

Prima geregeld

★★★★★
5 5 1
Prima geregeld als je vragen heb goed geholpen en afgehandeld.

Goed

★★★★★
5 5 1
Prima ervaring met afwikkeling van schades en correct met de premies.