Aon rechtsbijstandverzekering

Vragen stellen aan juristen

Keuze uit vijf modules

Zelf onderdelen verzekeren

Altijd opzegbaar

Scherpe premie

AON rechtsbijstandverzekering

De Aon rechtsbijstandverzekering biedt rechtshulp op het moment dat er zich een juridisch conflict voordoet. Er wordt bij conflicten de beste juridische dienstverlening geboden, waarbij er service wordt verleend door verschillende specialisten. Overigens kan de hulp ook worden ingeschakeld voordat er een voortslepende juridisch conflict ontstaat en geschillen voorkomen kunnen worden. De dekking van de Aon rechtsbijstandverzekering kan worden afgestemd op de persoonlijke situatie. De verschillende dekkingen sluiten aan op situaties in het dagelijkse leven.

Opbouw uit modules

De Aon rechtsbijstandverzekering wordt opgebouwd uit verschillende modules. Er zijn in totaal vijf modules die ieder afzonderlijk van elkaar afgesloten kunnen worden. Zo is er de rechtsbijstand module Wonen, waarbij juridische kosten gedekt worden die betrekking hebben op conflicten rondom de woning. Bijvoorbeeld ten aanzien van de aankoop bij nieuwbouw of een conflict met de overheid met betrekking tot het niet verkrijgen van een bouwvergunning.

 

De module rechtsbijstand Consument heeft betrekking op het consumentenrecht en biedt dekking voor rechtshulp in Europa voor verschillende consumentenzaken. Wie bijvoorbeeld een online aankoop heeft gedaan, waar een conflict over ontstaat, kan een beroep doen op de rechtshulp. Of als er zich een geschil voordoet ten aanzien van telefonie, internet of energie.

 

De rechtsbijstand module Verkeer biedt een wereldwijde dekking v oor professionele rechtshulp aangaande zaken die betrekking hebben op deelname van de verzekerde in het verkeer.

 

De module Inkomen kan eveneens als onderdeel van de Aon rechtsbijstandverzekering worden gekozen. Deze module biedt dekking voor juridische bijstand als de verzekerde bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met ontslag of wanneer er een geschil is met instantie die een uitkering moet verstrekken.

 

De vijfde module Fiscaal & Vermogen biedt uitkomst in conflicten die zich voordoen met bijvoorbeeld de Belastingdienst, maar ook als er onenigheid bestaat over een transactie met effecten.

Juridische hulp met Aon rechtsbijstandverzekering

Bij het afsluiten van een Aon Direct rechtsbijstandverzekering kan er gerekend worden op juridische hulp in conflicten. Bij het ontstaan van schade of een conflict wordt altijd aangeraden om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verzekeraar. Dat kan telefonisch. Na de aanmelding van het conflict of geschil zal er zo snel mogelijk actie worden ondernomen. In elk geval wordt meteen verteld wat de verzekerde het beste kan doen en wat verder de mogelijkheden zijn. Het is ook mogelijk online het conflict of geschil te melden.

Er kan geprofiteerd worden van uiteenlopende voordelen als er bij Aon Direct een rechtsbijstandverzekering wordt afgesloten. Zo kan de verzekerde rechtstreeks vragen voorleggen aan ervaren juristen. Er wordt bovendien een dekking geboden voor externe kosten tot een bedrag van 12.500 euro. De consument wordt voor het afsluiten van de verzekering in staat gesteld om een dekking te nemen die op de persoonlijke situatie is afgestemd. De verzekering kan bij Aon op ieder moment weer worden opgezegd. Er is namelijk sprake van directe opzegbaarheid. Wie interesse heeft kan de premie online bereken via de website van Aon Direct.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman