Aon caravanverzekering

AON caravanverzekering

De Aon caravanverzekering is zeer uitgebreid en biedt de mogelijkheid om met aanvullende dekkingen zo compleet mogelijk verzekerd te worden voor de toercaravan of vouwwagen. De basisdekking bestaat uit een all risk dekking en er wordt door de verzekeraar een beperkt bedrag aan eigen risico per gebeurtenis gehanteerd. Iedereen kan voor een toercaravan of vouwwagen bij Aon een caravanverzekering op maat afsluiten en daarmee op de premie besparen.

All risk dekking Aon caravanverzekering

De Aon Direct caravanverzekering bestaat uit een all risk dekking. Bij deze dekking wordt bij schade een nieuwwaarderegeling gehanteerd van twee jaar. Verschillende risico’s vallen onder de dekking van de uitgebreide all risk caravanverzekering. Het van de weg raken met de caravan of omslaag valt bijvoorbeeld onder de dekking, maar ook schade door ontploffing of brand is gedekt. Indien er sprake is van een onvoorziene en plotselinge van buitenaf komende gebeurtenis, zal de daaruit voortvloeiende schade worden vergoed. Dat is ook van toepassing als de schade door een eigen gebrek ontstaat.

Beveiliging van de caravan

Aon Direct stelt meerdere eisen aan de beveiliging van de caravan om diefstal te voorkomen. Een wielklem of een koppelingsslot is verplicht voor caravans die een cataloguswaarde hebben tot een bedrag van 12.500 euro. Beveiliging door middel van een wielklem of koppelingsslot is verplicht. Deze bepaling is overigens niet van toepassing als de caravan zich in een afgesloten schuur of stalling bevindt.

Eigen risico
De Aon caravanverzekering kent een eigen risico. Het eigen risico is zo laag mogelijk gehouden om de financiële gevolgen van schade te beperken. Voor iedere gebeurtenis wordt een eigen risico van 50 euro toegepast. Het eigen risico is hoger indien de schade door hagel is veroorzaakt. In dat geval wordt er een eigen risico toegepast per gebeurtenis van 150 euro.

Inboedel en accessoires verzekeren

Aanvullend op de Aon caravanverzekering kan de inboedel verzekerd worden net als de accessoires. Bij de dekking voor de inboedel zijn alle losse goederen in de caravan verzekerd, zoals keukengerei. De inboedel is tot een bedrag van 5.000 euro verzekerd. Bij de verzekering van accessoires kan gedacht worden aan een reservewiel, maar ook aan een satellietschotel of aan zonnepanelen en een fietsenrek. Deze dekking biedt een maximale vergoeding van 2.500 euro. De voortent en een luifel kunnen apart meeverzekerd worden via een aanvullende dekking tot een bedrag van 2.500 euro.

Er kan optioneel gekozen worden voor een nieuwwaarderegeling van vijf jaar of van zeven jaar. Daarnaast is het nog mogelijk om een aparte verzekering voor hagelschade af te sluiten.

De premie van de Aon caravanverzekering kan online worden berekend, waarbij een keuze kan worden gemaakt voor een vouwwagen of een toercaravan. Bij de online berekening wordt onder meer gevraagd het bouwjaar te vermelden. Daarbij dient het merk eveneens ingevoerd te worden net als het model en het type. Op basis daarvan wordt de cataloguswaarde zichtbaar. Na alle gegevens te hebben ingevuld, verschijnt de premie en kan de Aon caravanverzekering worden afgesloten.

Beoordelingen van onze klanten