Aon reisverzekering

Al vanaf 15 euro per jaar

24/7 hulpverlening beschikbaar

Gratis dekking wintersport

Scherpe premie

Aon reisverzekering

De Aon doorlopende reisverzekering is een product met een complete dekking die tegen een scherp tarief wordt aangeboden. Een van de kenmerken van deze verzekering is de mogelijkheid om zelf een keuze te maken uit aanvullende modules die naast de basisverzekering kunnen worden afgesloten. Gelet op het doorlopende karakter van de polis is elke vakantie of reis die tijdens het verzekeringsjaar wordt gemaakt uiteraard verzekerd.

Gratis dekking wintersport

De Aon doorlopende reisverzekering kent standaard een gratis dekking voor de wintersport. Deze dekking voorziet in de tegemoetkoming van kosten als gevolg van een ongeval dat zich tijdens de wintersport heeft voorgedaan. Het betreft de kosten van de hulpverlening. De wintersportuitrusting valt niet onder deze gratis dekking, maar daarvoor kan een aparte bagagedekking worden afgesloten. De alarmcentrale is altijd bereikbaar en de hulpverlening wordt snel geregeld.

Bagagedekking ook voor smartphones en tablets

Naast de basisdekking van de Aon doorlopende reisverzekering is de bagagedekking een van de modules die apart kan worden geselecteerd. Deze dekking is compleet en men is daarmee uitstekend verzekerd tegen schade, maar ook voor verlies en diefstal van goederen. Onder de bagagedekking vallen ook smartphones en tablets net als de wintersportuitrusting. De hulpverlening voor ongevallen tijdens wintersport behoort standaard tot de basispolis, maar wie andere risicovolle sporten beoefent, kan daarvoor een extra module selecteren voor bijzonder risicovolle sporten, zoals parachutespringen en onderwatersporten. Verder kan elke verzekerde de keuze maken om alleen in Europa verzekerd te zijn of over de hele wereld.

Beoordelingen van onze klanten

Reisverzekering online

Aegon-Reis
★★★☆☆
Aegon biedt bij de Reisverzekering Online de mogelijkheid om zelf de hoogte van het eigen risico te bepalen. Indien er sprake is van een reisverzekering binnen het Woon&Vrije Tijdpakket dan wordt er geen eigen risico gehanteerd. De verzekerde kan bij het online afsluiten van een Aegon reisverzekering de keuze maken om het eigen risico te bepalen op een bedrag tussen 0 euro en 200 euro. De premie van de Aegon reisverzekering kan gelijk online worden vastgesteld en de polis kan meteen worden afgesloten.... ”
- Michael Helmerst

Details van de ANWB doorlopende reisverzekering

Anwb-reis
★★★★★
Basisdekking De ANWB doorlopende reisverzekering biedt standaard een dekking met hulpverlening via de ANWB Alarmcentrale. Ook kan er medische advies worden verkregen van de ANWB Reisdokter en worden de kosten vergoed van een medisch noodzakelijke terugreis naar Nederland. Onvoorziene kosten in verband met calamiteiten kunnen voor een vergoeding in aanmerking komen net als de kosten voor vervangend verblijf voor een periode van maximaal dertig dagen. De aansprakelijkheid met betrekking tot het vakantieverblijf biedt een vergoeding van maximaal 450 euro en er wordt gratis hulpverlening geboden. Aanvullende verzekeringen en dekkingen Bij het afsluiten van een ANWB doorlopende reisverzekering kunnen er aanvullende dekkingen aan toegevoegd worden net als aanvullende verzekeringen. Er is een aanvulling mogelijk op het gebied van ongevallen, reisrechtsbijstand, wintersport, geld, annulering, medische kosten en sportuitrusting. De aanvullende dekking voor hobby- en sportuitrusting en geld biedt een maximale vergoeding van 1.500 euro per reisgezelschap met een maximaal bedrag van 300 euro voor de gelddekking. Bij de aanvullende bagagedekking kan er een keuze worden gemaakt tussen geen eigen risico of een eigen risico van 50 euro. De annuleringsverzekering biedt per reis en per verzekerd persoon een maximale vergoeding van 1.500 euro en een maximaal bedrag per jaar van 6.000 euro. Naast de standaard annuleringsverzekering kan er ook gekozen worden voor de luxe doorlopende annuleringsverzekering. Met deze dekking worden alle annuleringskosten vergoed. De hoogste verzekerde bedragen per verzekerde per reis bedraagt 3.000 euro en op jaarbasis 12.000 euro. Conclusie Er kan met de ANWB doorlopende reisverzekering altijd een beroep worden gedaan op de ANWB Reisdokter en ANWB alarmcentrale. Gratis meeverzekering voor kinderen tot vijf jaar wordt standaard aangeboden. De maximale aaneengesloten reisduur bedraagt zestig dagen en per persoon per vakantie geldt een bagagedekking van 3.000 euro.”
- Dennis Wou

Standaard dekking

Achmea-reis
★★★★☆
“De Centraal Beheer doorlopende reisverzekering biedt onder meer een standaard dekking voor bagage tot een bedrag van 2.500 euro per verzekerde. Er gelden diverse maxima ten aanzien van brillen, fietsen en sieraden tot een bedrag van 200 euro per verzekerde. Voor surfplanken geldt weer een maximale vergoeding van maximaal 800 euro voor alle verzekerden van het reisgezelschap en elektronische apparatuur kent een maximale vergoeding van 1.250 euro. Persoonlijke hulpverlening hoort eveneens tot de standaard dekking en kinderen zijn gratis meeverzekerd als de leeftijd van 5 jaar nog niet is bereikt. Ook ongevallen zijn verzekerd tot een bedrag van 50.000 euro bij blijvende invaliditeit en van 5.000 euro bij overlijden.”
- Florine Veldman